logo

Wystawa Zofii Nałkowskiej

Na wystawie zaprezentowano wątki feministyczne w twórczości Zofii Nałkowskiej wzbogacone cytatami z Jej powieści, dramatów, opowiadań i dzienników. Pokazano książki i artykuły z czasopism autorów współczesnych sięgających po motyw kobiety. Przytoczono opinie współczesnych badaczy literatury dotyczące tego zagadnienia. Przywołano wszystkie inscenizacje teatralne sztuk Autorki „Granicy”, polskie i zagraniczne od roku 1932 do 2010. Na ekspozycji pokazano fotografie ze spektaklu „Dom kobiet” wystawionego na scenie Teatru Nowego w Łodzi w 1957 r. w reżyserii Janusza Kłosińskiego, udostępnione przez Archiwum Teatru.

plakatNalkowska

źródło – BUŁ