logo

Dostęp do prac magisterskich etc.

Uwaga!

Z nieopublikowanych prac magisterskich, dyplomowych, licencjackich i doktorskich, można skorzystać w Archiwum Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. Pomorska 149/153, tel. 42 635-57-26, 42 635-55-11).Osoba pragnąca skorzystać z tych prac zobowiązana jest złożyć wniosek (do pobrania na stronie www.archiwum.uni.lodz.pl), w którym podaje:

– swoje imię i nazwisko, rok i kierunek studiów, nazwę uczelni, miejsce pracy;

– imię i nazwisko autora oraz tytuł pracy;

– cel i przewidywany sposób wykorzystania opracowania.

Na wniosku musi być zgoda autora lub kierownika jednostki, w której praca powstała.

Na stronie https://apd.uni.lodz.pl można przeglądać tytuły w.w. prac (w bazie prace od 2005 r.).