logo

UWAGA!

W dniach 15 czerwca – 8 lipca br.,
Biblioteka Wydziału Filologicznego
będzie czynna w godz.:
9.00 – 15.00
W soboty Biblioteka NIECZYNNA

——————————————————————————————–

null

Wszystkim pracownikom i studentom
Wydziału Filologicznego,
pełnych pokoju i odrodzenia Świąt Wielkanocnych
życzy zespół Biblioteki wydziałowej

——————————————————————————————–

UWAGA!

Od 23 lutego br.
Biblioteka będzie czynna
od poniedziałku do piątku
w godz.: 8.00 – 18.00
W soboty Biblioteka NIECZYNNA

——————————————————————————————–

UWAGA!

Godziny otwarcia Biblioteki
(od poniedziałku do piątku):

W czasie sesji egzaminacyjnej
24.01.22 – 04.02.22

w godz. 9.00 – 15.00

W czasie przerwy międzysemestralnej
07.02.22 – 11.02.22

w godz. 10.00 – 14.00

W czasie sesji poprawkowej
14.02.22 – 18.02.22

w godz. 9.00 – 15.00

Cały czas będzie można korzystać z książkomatu oraz składać zamówienia na skany, na adres bibl.fil@uni.lodz.pl

——————————————————————————————–

UWAGA!

W związku z przedłużeniem, decyzją Dziekana Wydziału Filologicznego UŁ z 4 stycznia 2022 r., nauczania zdalnego dla wszystkich kierunków do 22 stycznia 2022 r., informujemy, że w czasie obowiązywania zarządzenia,

Biblioteka będzie czynna
od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00 – 15.00


Cały czas będzie można korzystać z książkomatu oraz składać zamówienia na skany, na adres bibl.fil@uni.lodz.pl

——————————————————————————————–

——————————————————————————————–

UWAGA!

W dniach 3 – 5 stycznia 2022 r.
Biblioteka będzie czynna
w godz.9.00 – 15.00.

W dniach 6 – 9 stycznia 2022 r.
Biblioteka będzie NIECZYNNA.

——————————————————————————————–

UWAGA!

W dniu 23 grudnia br.
Biblioteka będzie czynna
w godz. 10.00 – 13.00.

——————————————————————————————–

UWAGA!

W dniach 24 grudnia – 2 stycznia
Biblioteka będzie NIECZYNNA.

W związku z tym, że w tym czasie budynek Wydziału Filologicznego będzie zamknięty, uprzejmie prosimy PT Czytelników o składanie zamówień zarówno do wypożyczalni jak i do książkomatu w terminie
do 23 grudnia do godz. 13.00.

——————————————————————————————–

UWAGA!

W związku z zarządzeniem Dziekana Wydziału Filologicznego UŁ z dn. 24.11.2021 r. o wprowadzeniu w terminie od 29 listopada do 23 grudnia br. nauczania zdalnego dla wszystkich kierunków, informujemy, że w czasie obowiązywania zarządzenia, Biblioteka pozostaje do dyspozycji Czytelników.

W wymienionym okresie
(za wyjątkiem 23 grudnia), Biblioteka
będzie czynna od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00 – 15.00


Cały czas będzie można korzystać z książkomatu oraz składać zamówienia na skany, na adres bibl.fil@uni.lodz.pl

——————————————————————————————–

UWAGA!

Informujemy, że w Czytelni naszej biblioteki może przebywać jednocześnie dziesięć osób, natomiast w Wypożyczalni dwie osoby.

Wszyscy wchodzący obowiązani są do noszenia maseczek.

——————————————————————————————–

Skaner dla Czytelników

W czytelni udostępniamy dla naszych Czytelników skaner do samodzielnej obsługi. Do korzystania ze skanera wymagane są rękawiczki. W razie jakichkolwiek pytań lub problemów związanych z obsługą skanera, prosimy o kontakt z personelem biblioteki.

——————————————————————————————–

UWAGA użytkownicy mLegitymacji!

Informujemy, że ze względu na niekompatybilność systemów, do pełnego korzystania z systemu bibliotecznego konieczne jest posiadanie/aktywowanie tradycyjnej legitymacji studenckiej lub karty bibliotecznej.

——————————————————————————————–

UWAGA!
Od dnia 4 października br.
Biblioteka Wydziału Filologicznego UŁ
będzie czynna w dniach poniedziałek – piątek
w godz.
: 8.00 – 18.00
W soboty biblioteka NIECZYNNA

Zamówienia złożone po godzinie 17.30 będą realizowane następnego dnia.

——————————————————————————————–

UWAGA!
Od dnia 6 września do 1 października br.
Biblioteka Wydziału Filologicznego UŁ
będzie czynna w dniach poniedziałek – piątek
w godz.
: 9.00 – 15.00
W soboty biblioteka NIECZYNNA

——————————————————————————————–

UWAGA!

Informujemy, że przy korzystaniu z książkomatu mogą zdarzyć się problemy z odczytem kodu książek (przede wszystkim w godzinach wieczornych; ma to związek z niedostatecznym oświetleniem czytnika). Do czasu rozwiązania problemu przez serwis prosimy, w razie ich wystąpienia, o oświetlenie czytnika kodów np. światłem z telefonu. Powinno to rozwiązać problem.

——————————————————————————————–

UWAGA!
Od dnia 5 lipca do 3 września br.
Biblioteka Wydziału Filologicznego UŁ
będzie czynna w dniach poniedziałek – piątek
w godz.
: 10.00 – 14.00
W soboty biblioteka NIECZYNNA

Z książkomatu można korzystać nadal zgodnie z załączonymi niżej przepisami porządkowymi.

Aby korzystać z książkomatu osoby, które zapisały się do biblioteki zdalnie, muszą aktywować legitymację/kartę biblioteczną osobiście w naszej bibliotece lub w BUŁ.

UWAGA! Podczas dokonywania czynności w książkomacie NIE NALEŻY skanować kodu kreskowego pochodzącego od wydawcy książki (umieszczonego na ostatniej stronie okładki), lecz kod nadany przez bibliotekę, znajdujący się na wlepce wklejonej na jedną z ostatnich stron książki. Skanowanie kodu od wydawcy powoduje błędy w pracy systemu i niemożność prawidłowego zakończenia rozpoczętego procesu.

——————————————————————————————–

UWAGA!

Informujemy, że od dnia 7 czerwca br. udostępniony zostanie dla naszych Czytelników książkomat.
Urządzenie znajduje się w przedsionku wejścia bocznego do budynku Wydziału Filologicznego i będzie dostępne w systemie 24/7. Aby wejść do przedsionka poza godzinami otwarcia Wydziału, należy przyłożyć do czytnika znajdującego się na drzwiach zewnętrznych Kartę biblioteczną, lub legitymację studencką.

Przepisy porządkowe korzystania z książkomatu w Bibliotece Wydziału Filologicznego UŁ od 7 czerwca 2021 r.

1. Z książkomatu mogą korzystać członkowie społeczności akademickiej UŁ posiadający aktywne konto biblioteczne.
2. Książkomat jest czynny 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
3. Książkomat umożliwia odbiór zamówionych książek lub zwrot egzemplarzy wypożyczonych.
4. Korzystający z książkomatu muszą posiadać ważną elektroniczną kartę biblioteczną lub legitymację studencką.
5. Do książkomatu można zamawiać książki z magazynu, których opisy znajdują się w Katalogu Głównym.
6. Do książkomatu nie wypożycza się książek przekraczających wymiary skrytki. Jeżeli wymiary zamówionego woluminu przekraczają rozmiar skrytki, zamówienie nie zostanie zrealizowane.
7. Zamówienia na książki można składać całą dobę.
8. Realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy biblioteki.
9. Zamówienia złożone po godzinach pracy biblioteki będą realizowane w następnym dniu pracy biblioteki.
10. Czytelnik otrzyma informację o realizacji swojego zamówienia na adres e-mail znajdujący się w systemie bibliotecznym.
11. Czytelnik może odebrać zamówione książki po otrzymaniu powiadomienia mailowego potwierdzającego ich dostępność w książkomacie.
12. Czytelnik ma obowiązek odebrania zamówionych książek lub zadeklarowania rezygnacji z ich odebrania w ciągu 3 dni od otrzymania maila potwierdzającego zamówienie.
13. Czytelnik autoryzuje się w systemie za pomocą elektronicznej karty bibliotecznej lub elektronicznej legitymacji studenckiej.
14. Po dokonaniu autoryzacji możliwy jest odbiór książek lub zwrot egzemplarzy wypożyczonych.
15. W chwili odbioru zamówionych książek ich liczba nie może przekraczać pozostałej do wykorzystania liczby wypożyczeń przysługujących czytelnikowi zgodnie z posiadanymi uprawnieniami. W przeciwnym razie skrytka nie zostanie otwarta i wypożyczenie będzie niemożliwe.
16. Podczas zwrotu książek otwiera się automatycznie wolna skrytka. Jeżeli skrytka jest uszkodzona lub zabrudzona, należy anulować operację, zamknąć skrytkę i ponownie wykonać procedurę zwrotu.
17. Umieszczenie książek w skrytce książkomatu nie jest równoznaczne z dokonaniem ich zwrotu. Zwrotu dokonuje bibliotekarz na swoim stanowisku pracy.
18. Po wyjęciu zamówionych książek lub włożeniu egzemplarzy przeznaczonych do zwrotu należy koniecznie zamknąć skrytkę.
19. Zwracać można wyłącznie książki wypożyczone w Bibliotece Wydziału Filologicznego UŁ.
20. Awaria książkomatu nie zwalnia z obowiązku terminowego zwrotu książek.

——————————————————————————————–

UWAGA!
W poniedziałek 24 maja br. (święto UŁ)
Biblioteka będzie
w godz. 9.00 – 15.00

——————————————————————————————–

UWAGA!
W terminie od 2 do 5 kwietnia b.r.
Biblioteka będzie NIECZYNNA

——————————————————————————————–

UWAGA!
ZMIANY w pracy Biblioteki
od 11 stycznia b.r. do odwołania

Informujemy, że od poniedziałku 11 stycznia 2021 r. do odwołania Biblioteka Wydziału Filologicznego będzie czynna w godz.:

poniedziałek – 9.00 – 18.00
wtorek – piątek – 9.00 – 15.00
soboty – NIECZYNNA

Ponadto, Czytelnikom zostaje udostępniona czytelnia i Wolny Dostęp w reżimie sanitarnym, tj. zgodnie z obostrzeniami wynikającymi z przepisów powszechnie obowiązujących w państwie w czasie pandemii Covid-19.

——————————————————————————————–

UWAGA!
Kolejne zmiany w pracy Biblioteki
od dnia 30 listopada b.r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26.11.2020 r., Dz. U. poz. 2091, §10 pkt 22, biblioteki naukowe od 30 listopada b.r. będą czynne w ograniczonym zakresie. Zostaje przywrócone w pełni elektroniczne zamawianie książek bez konieczności umawiania się inną drogą (telefoniczną lub mailową). Zwroty i wypożyczenia będą odbywać się w pomieszczeniach biblioteki. Na chwilę obecną wciąż niemożliwe jest korzystanie z czytelni i wolnego dostępu, zaś czytelników nadal obowiązują zasady związane z pandemią Covid-19.

Biblioteka w dniach 30.11 – 22.12,
od poniedziałku do piątku
będzie czynna w godz. 9 – 15

W związku z zamknięciem budynku
Wydziału Filologicznego UŁ w okresie świątecznym,
Biblioteka w dniach 23.12.20 – 6.01.21
będzie NIECZYNNA

Do dyspozycji czytelników, w godzinach pracy biblioteki, pozostaje telefon 42 635-69-08

Z biblioteką można również kontaktować się oraz składać zamówienia skanów artykułów z czasopism i fragmentów książek (prosimy o skonkretyzowane zamówienia, pamiętając również o tym, że służbową pocztą możemy przesyłać pliki do 20 MB) drogą mailową. Adres: bibl.fil@uni.lodz.pl.

O ewentualnych dalszych zmianach będziemy informować na bieżąco.

——————————————————————————————–

UWAGA!
Biblioteka zamknięta
w dniach 7 – 29 listopada

Z przykrością informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 6 listopada 2020 r. (Dz.U., 6 listopada, poz. 1972) §6e, biblioteki naukowe zostają zamknięte w dn. 7 – 29 listopada 2020 r.

Wychodząc naprzeciw potrzebom czytelników, uruchomiona została możliwość zamawiania publikacji przez katalog biblioteczny. Osoba zamawiająca będzie otrzymywać informację (potwierdzenie) również emailem o sposobie odbioru zamówienia. Można też składać zamówienia mailowo lub telefonicznie. W zamówieniu należy podać autora, tytuł i nr sygnatury. Odbiór nastąpi po mailowym lub telefonicznym umówieniu się na konkretny dzień i godzinę. Adres mailowy: bibl.fil@uni.lodz.pl
Numer telefonu, czynny wyłącznie w godz. 9 – 15:

42 635-69-08

Na chwilę obecną istnieje również możliwość zamawiania skanów artykułów z czasopism i fragmentów książek drogą mailową (prosimy o skonkretyzowane zamówienia, pamiętając również o tym, że służbową pocztą możemy przesyłać pliki do 20 MB) na adres: bibl.fil@uni.lodz.pl.

Sugerujemy, aby nie zwracać książek w podanym okresie, jeśli jednak ktoś chciałby je zwrócić, będzie można to zrobić poprzez pozostawienie ich w skrzynce na portierni Wydziału Filologicznego UŁ. Jednocześnie, w takiej sytuacji należy pamiętać, że książka z konta zostanie zdjęta po upływie trzech dni kwarantanny. Prosimy P.T. Czytelników, aby nie martwili się upływającymi do 29 listopada terminami zwrotu. Żadnych konsekwencji z powodu ich nie dotrzymania wyciągać nie będziemy.

Powyższe informacje i zasady dotyczą WSZYSTKICH Czytelników, w tym oczywiście i studentów, których zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z nami.

O ewentualnych dalszych zmianach będziemy informować na bieżąco.

——————————————————————————————–

UWAGA, ZMIANY OD 19.10.2020 r.! – aktualizacja

W związku z zakwalifikowaniem Łodzi od dnia 17.10 b.r.
przez Rząd RP, do tzw. czerwonej strefy,
od dnia 19 października do ODWOŁANIA
Biblioteka będzie czynna
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00.
W soboty Biblioteka będzie nieczynna.

PS. Prosimy P.T. Czytelników o dokładne zapoznanie się z powyższym komunikatem. Biblioteka planowała rozszerzenie działalności od 19.10 jeszcze w czwartek 15.10 (nie spodziewając się zmian, zamieściliśmy odpowiednie komunikaty na stronie i fizycznie na wydziale), jednak decyzja rządu zmieniła sytuację, stąd konieczność ograniczenia pracy Biblioteki każdego dnia od poniedziałku do piątku, do godz. 15.00.

——————————————————————————————–

UWAGA, OTWIERAMY CZYTELNIĘ!

Od dnia 7 września w godzinach pracy Biblioteki (patrz wpis niżej) będzie czynna również Czytelnia.
Proszę wziąć pod uwagę, że należy przestrzegać zasad takich, jak dezynfekcja dłoni, maseczka na twarzy oraz odstęp pomiędzy czytelnikami (w tym celu, liczba miejsc w Czytelni została zmniejszona).
W dalszym ciągu nie ma możliwości wejścia do sekcji Wolnego Dostępu. W razie zapotrzebowania na książki z WD, należy zapytać pracownika biblioteki.

——————————————————————————————–

UWAGA, KOLEJNE ZMIANY!

Od dnia 31 sierpnia do ODWOŁANIA
Biblioteka (wyłącznie Wypożyczalnia!)
będzie czynna:
w poniedziałki od 9.00 do 18.00,
a od wtorku do piątku w godz. 9.00 – 15.00.
W soboty Biblioteka będzie nieczynna.

——————————————————————————————–

UWAGA, ZMIANY!

Od dnia 24 sierpnia do ODWOŁANIA
Biblioteka (wyłącznie Wypożyczalnia!)
będzie czynna
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00.
W soboty Biblioteka będzie nieczynna.

——————————————————————————————–

UWAGA!

Od dnia 4 czerwca b.r. Biblioteka posiada nowy służbowy
adres mailowy – bibl.fil@uni.lodz.pl

——————————————————————————————–

UWAGA!

Od dnia 29 czerwca do 21 sierpnia b.r.
Biblioteka będzie czynna
od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 14.00.
W poniedziałek 17 sierpnia Biblioteka będzie nieczynna.

——————————————————————————————–

Nowa organizacja pracy Biblioteki

Szanowni Państwo! Od 1 czerwca b.r. obowiązywać będzie nowa organizacja pracy naszej Biblioteki. Dyżury – wyłącznie w pomieszczeniu przy bocznym wejściu do budynku Wydziału Filologicznego (tam gdzie czasami funkcjonuje antykwariat) – będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00

W pomieszczeniu tym będzie można dokonać zwrotu bądź wypożyczenia książek. UWAGA! W przypadku wypożyczeń, również od 1 czerwca b.r. został ponownie uruchomiony system biblioteczny, w związku z czym, zamówień można dokonywać poprzez katalog internetowy, tj. tak, jak przed pandemią.

Korzystanie z prowizorycznego punktu zwrotu i wypożyczeń wymaga zachowania zasad: wszystkich obowiązuje dezynfekcja dłoni przed wejściem oraz maseczka ochronna; w pomieszczeniu może być tylko jedna osoba; osoby oczekujące na korytarzu zobowiązane są zachować odstęp 2 metrów.

W innych sprawach prosimy kontaktować się poprzez pocztę elektroniczną:

Barbara Talaga: barbara.talaga@uni.lodz.pl

——————————————————————————————–

Ważny komunikat!

W tym okresie pracujemy zdalnie, dlatego wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do kontaktu z Biblioteką wydziałową drogą mailową (adresy poniżej). W miarę możliwości udzielimy pomocy przy wyszukiwaniu potrzebnej literatury, przeszukiwaniu baz on- line, itp.

Osoby do kontaktu:
Barbara Talaga: barbara.talaga@uni.lodz.pl
Adam Śmiech: adam.smiech@uni.lodz.pl

——————————————————————————————–

UWAGA!

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym
Biblioteka Wydziału Filologicznego będzie NIECZYNNA do ODWOŁANIA

W tym okresie nie będzie można wypożyczyć książek. Jeżeli chodzi o książki na kontach, prosimy P.T. Czytelników, aby nie niepokoili się zaistniałą sytuacją wywołaną stanem wyższej konieczności.

——————————————————————————————–

——————————————————————————————–

Nagroda Literacka Nike 2019
dla Mariusza Szczygła


fot. Tomasz Gzell /PAP

Mariusz Szczygieł (1966) otrzymał Nagrodę Literacką Nike 2019 za książkę „Nie ma” (Wydawnictwo Dowody na Istnienie).

„Nie ma” jest zbiorem opowieści reporterskich o ludziach, którzy musieli uporać się z różnego rodzaju pustką w życiu. Bohaterami historii są m.in. albański malarz, polskie siostry bliźniaczki, ukraiński żołnierz, czeska poetka i izraelska pisarka. To kolejna książka znanego reportera i felietonisty, laureata Europejskiej Nagrody Literackiej (2009 r.), autora takich książek, jak: „Gottland”, „Kaprysik. Damskie historie”, „Zrób sobie raj” i „Projekt: prawda”.

Reportaż egzystencjalny – tak nazwał w laudacji dzieło Szczygła przewodniczący jury Marek Zaleski.

– Zawsze tekst ceruje dziurę po czymś, czego nie ma. Co jest tylko w zamian albo jest grą, maskaradą, jakimś brakiem. Reportaż to nieumiejętność przeżycia własnego doświadczenia egzystencjalnego za pomocą fikcji – zwierza się autor w książce. Fikcja jest więc reporterowi zakazana. Ale nie literackość. Właśnie tym, co nadaje tekstom Mariusza Szczygła wyraźną autorską sygnaturę jest wypracowana literackość oraz osobisty, medytacyjny lub zgoła liryczny ton. (…) Musimy troszczyć się o to, dla czego ciągle brakuje nam słów i robić miejsce dla tych, których już nie ma. Inni może też kiedyś zrobią to dla nas i za nas. Wielka literatura robi to od zawsze i Mariusz Szczygieł dołączył do jej twórców – dodał Zaleski.

– Gdy jest się w moim wieku dochodzi się do wniosku, że „nie ma” to stan zasadniczy, podstawowy, a „ma” to wypadek przy pracy. I nie należy się do tego stanu przywiązywać – stwierdził Mariusz Szczygieł.

„Nie ma” to na pewno nie są typowe reportaże. Staram się opowiadać tak, jakbym pisał opowiadanie, ale z poczuciem, że wszystko to, co piszę, jest prawdziwe. Nie ma tam historii, które bym wymyślił. Jeśli ktoś to zrobił, był to wyłącznie mój bohater lub bohaterka, a ja nie zawsze mam możliwość sprawdzenia, jak było naprawdę. Gdy ktoś mówi o swoich intymnych przeżyciach, nie mogę tego zweryfikować. Uważam natomiast, że gdyby rozmówca opowiedziałby mi zmyśloną historię, to też jest to prawda, bo to fakt, który miał miejsce. Treść mogła być wymyślona, ale to, że mi ją opowiedział, to już jest fakt – mówił Szczygieł o swojej książce w wywiadzie dla PAP.

O tym, kto zostanie laureatem Nagrody Nike 2019, zadecydowało jury w dniu jej wręczenia – w niedzielę, 6 października br. Jurorami tegorocznej edycji konkursu byli: Teresa Bogucka, Agata Dowgird, Maryla Hopfinger, Dariusz Kosiński, Anna Nasiłowska, Antoni Pawlak, Paweł Próchniak, Joanna Szczęsna i Marek Zaleski (przewodniczący).

Zwycięzca nagrody otrzymał 100 tys. zł i statuetkę projektu Gustawa Zemły.

Pozostałymi książkami-finalistkami 23. edycji Nagrody Nike były: „Ota Pavel. Pod powierzchnią” Aleksandra Kaczorowskiego (Czarne, Wołowiec; biografia), „Prymityw. Epopeja narodowa” Marcina Kołodziejczyka (Wielka Litera, Warszawa; powieść), „Błoto słodsze niż miód” Małgorzaty Rejmer (Czarne, Warszawa; reportaż), „Krótka wymiana ognia” Zyty Rudzkiej (WAB, Warszawa; powieść), „Turysta polski w ZSRR” Juliusza Strachoty (korporacja ha!art., Kraków; powieść), oraz „Królestwo” Szczepana Twardocha (Wydawnictwo Literackie, Kraków; powieść).

Uroczysta gala Nike 2019, odbyła się w niedzielę, 6 października br. w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego

Nagroda Literacka Nike przyznawana jest corocznie w październiku za najlepszą książkę poprzedniego roku. Jej celem jest promocja polskiej literatury. W konkursie mogą startować wszystkie gatunki literackie. Nagrody nie można podzielić ani nie przyznać.

Organizatorami konkursu są Fundacja Nagrody Literackiej „NIKE” i „Gazeta Wyborcza”, fundatorem Fundacja Agory.

Mariusz Szczygieł został również laureatem Nagrody Nike Czytelników.

Laureatem Nagrody Nike w 2018 r. został Marcin Wicha za książkę „Rzeczy których nie wyrzuciłem”.

Źródła: fakty.interia.pl, wprost.pl, polityka.pl, e-teatr.pl, PAP

——————————————————————————————–

5 lat Biblioteki Wydziału Filologicznego UŁ!

Czas płynie szybko. Nim się obejrzeliśmy minęło pięć lat od założenia naszej Biblioteki. Wchodząc w szósty rok działalności, zapraszamy nowych użytkowników, liczymy na przywiązanie dotychczasowych, zapewniając wszystkim wysoki poziom zbiorów, nowoczesną i profesjonalną bazę i obsługę oraz pomoc w razie potrzeby.

——————————————————————————————–

I Kongres Bibliotek Szkół Wyższych

Od 12 do 14 czerwca 2019 r. w Łodzi odbywać się będzie I Kongres Bibliotek Szkół Wyższych. Celem przyświecającym temu ogólnopolskiemu spotkaniu bibliotekarzy jest integracja środowiska, stworzenie szerokiego forum wymiany doświadczeń na najbardziej aktualne tematy, a także wskazanie obszarów i możliwości współpracy między bibliotekami uczelnianymi.

Idea zorganizowania Kongresu zrodziła się z poczucia rozproszenia i nadmiaru konferencji branżowych, skądinąd ważnych i poruszających istotne problemy, jednak niedających możliwości odbycia tak szerokiej debaty środowiskowej. Mając nadzieję na kontynuację idei Kongresu liczymy, że przyszłoroczne spotkanie bibliotekarzy szkół wyższych – pracujących na różnych stanowiskach i uczestniczących w różnych procesach informacyjno-bibliotecznych – przyczyni się do lepszego funkcjonowania naszych bibliotek, śmielszego patrzenia w przyszłość oraz silniejszych więzi zawodowych.

Tematyka wykładów, paneli dyskusyjnych oraz referatów to m.in.: sytuacja szkół wyższych w Polsce, zarządzanie bibliotekami, nowe prawo o szkolnictwie wyższym a biblioteki szkół wyższych, otwarta nauka, biblioteki w przyszłości i dla przyszłości. Kongresowi towarzyszyć również będą warsztaty, w czasie których prowadzący podzielą się swoją praktyczną wiedzą z zakresu prawa autorskiego, promocji czy twórczej realizacji bibliotekarskich pomysłów.

Obrady i spotkania odbywać się będą na Uniwersytecie Łódzkim i na Politechnice Łódzkiej.

I dzień – 12 czerwca:

8:30–12:45 Warsztaty

13:00–14:00 Obiad

14:00–18:00 Oficjalne otwarcie Kongresu.
Sesja I – Biblioteki uczelniane wobec nowej rzeczywistości w szkolnictwie wyższym

18:15 Spacer po zrewitalizowanych obiektach Politechniki Łódzkiej oraz uroczysta kolacja

II dzień – 13 czerwca:

9:00–13:30 Sesja II – Środowisko bibliotek i bibliotekarzy akademickich.
Sesja III – Biblioteczna infotopia. Koncepcje dostępu do metainformacji

13:30–14:30 Obiad

14:30–18:00 Sesja IV – Zarządzanie bibliotekami

19:00-22:00 Kolacja przy ognisku

III dzień – 14 czerwca:

9:00–13:30 Sesja V – Otwarta nauka, otwarty dostęp, otwarte dane.
Sesja VI – Biblioteki w przyszłości i dla przyszłości. Podsumowanie konferencji, wnioski końcowe

13:30-14:30 Obiad

żródło – BUŁ, Centrum Promocji UŁ

——————————————————————————————–

10 Warszawskie Targi Książki 2019

Tradycyjnie już byliśmy obecni na 10 Warszawskich Targach Książki. Jak zwykle najpierw odbyła się ciekawa konferencja zorganizowana przez firmę ABE-IPS (materiały z konferencji wkrótce do pobrania na naszej stronie).

Materiały drukowane z konferencji i targów są dostępne BEZPŁATNIE w czytelni naszej biblioteki.

Poniżej relacja fotograficzna z 10 WTK.

——————————————————————————————–

Doktorat honoris causa UŁ dla Joachima Gaucka

W piątek 24 maja o godz. 14.00 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego rozpocznie się uroczyste posiedzenie Senatu UŁ.

Program:

Hymn Państwowy

Wystąpienie JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego

Wręczenie medali Universitatis Lodziensis Amico

Wręczenie medali Universitas Lodziensis Merentibus

Nadanie tytułu doktora honoris causa UŁ Prezydentowi Joachimowi Gauckowi

Wykład doktora honoris causa UŁ Prezydenta Joachima Gaucka

Gaude Mater Polonia

Joachim Gauck, były prezydent Niemiec (w kadencji 2012-2017) jest znany z prowadzenia Federalnego Urzędu ds. Akt Stasi, nazywanego również jego imieniem jako Instytut Gaucka. Jego funkcjonowanie od 1990 roku jest ważnym elementem zmian w zjednoczonych Niemczech oraz próbą rozliczenia komunistycznych zbrodni, popełnionych w Niemieckiej Republice Demokratycznej. Wcześniej Joachim Gauck był pastorem oraz wspierał opozycję w NRD.

Dziekan Wydziału Filologicznego, prof. dr hab. Joanna Jabłkowska powiedziała o Gaucku: Przekonywał, że obywatele byłego NRD powinni rozliczyć się ze swoją przeszłością i próbować zrozumieć samych siebie, pytając, co się działo z ich potencjałem intelektualnym, z ich moralnością. Gauck nie piętnował, lecz chciał zrozumieć. Wiedział, że taka krytyczna refleksja nie jest prosta, zdawał sobie sprawę z tego, że nie tylko dawni prominenci reżymu popadli po transformacji w życiowe tarapaty, ale także dawni dysydenci nie potrafili się odnaleźć w nowej rzeczywistości i dziś należą do ofiar zjednoczenia”.

W uroczystości weźmie również udział Dieter Schenk, wyróżniony tytułem doktora honoris causa UŁ w 2017 r., b. dyrektor niemieckiej policji kryminalnej, badacz dziejów narodowego socjalizmu i kwestii odpowiedzialności karnej za zbrodnie popełnione przez Niemców w Polsce w czasie II wojny światowej, autor ważnych książek wydanych także w Polsce, jak Poczta Polska w Gdańsku : dzieje pewnego niemieckiego zabójstwa sądowego, Hans Frank : biografia generalnego gubernatora, czy Noc morderców : kaźń polskich profesorów we Lwowie i holokaust w Galicji Wschodniej. W 2003 r. Schenk został honorowym obywatelem Gdańska, zaś w 2012 r. IPN uhonorował Go nagrodą Kustosz Pamięci Narodowej.

żródło – UŁ, IH UŁ, WF UŁ, TVP3 Łódź

——————————————————————————————–

Wykłady profesora Tokimasy Sekiguchiego

W piątek 17 maja na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego będziemy gościć profesora Tokimasę Sekiguchiego z Tokijskiego Uniwersytetu Studiów Międzynarodowych – znakomitego polonistę, kulturoznawcę, naukowca, eseistę, tłumacza wielu dzieł literatury polskiej.

Tego dnia nasz gość wygłosi po polsku dwa wykłady (godz. 10.15-14.00; aula A5 Rady Wydziału Filologicznego), w których znajdą się przemyślenia wynikające z jego działalności przekładowej oraz studiów porównawczych nad językiem polskim i japońskim.

Po obu wykładach przewidziane są rozmowy z gościem. Zapraszamy na wykłady wszystkich zainteresowanych z UŁ i spoza uczelni.

Urodzony w Tokio profesor Tokimasa Sekiguchi jest jednym z najwybitniejszych współczesnych polonistów zagranicznych.

Ważnymi pracami prof. Tokimasy Sekiguchiego są: Mały słownik polsko-japoński, Tokio 1981 oraz książki eseistyczne: Polska i jej Obcy, (w jęz. japońskim), Tokio 2014 i Eseje nie całkiem polskie (w jęz. polskim), Kraków 2016.

Wśród dzieł polskich przełożonych na język japoński przez prof. Tokimasę Sekiguchiego są m. in.: Treny J. Kochanowskiego, Ballady i romanse A. Mickiewicza, Historia literatury polskiej Cz. Miłosza, Matka Joanna od Aniołów J. Iwaszkiewicza, a przede wszystkim Lalka B. Prusa, za którą przyznano autorowi prestiżową „Nagrodę Literacką Yomiuri-Shimbun 2017, „The Best Translation Award in Japan 2017” i in.

Prof. Tokimasa Sekiguchi to wielki przyjaciel Polski i Polaków. Jego działania na rzecz Polski zostały docenione przez polskie władze; przyznano mu m.in. dyplom Ministra Spraw Zagranicznych RP za wybitne zasługi dla promocji Polski w świecie (2007), Krzyż Oficerski Orderu Zasługi RP (2009); Srebrny Medal Gloria Artis (2015).

żródło – na podstawie tekstu dr hab. prof. UŁ Grażyny Zarzyckiej, WF UŁ

——————————————————————————————–

Dni NCN na Wydziale Filologicznym

W dniach 15 i 16 maja odbędzie się siódma edycja Dni Narodowego Centrum Nauki. W tym roku gospodarzem tego cyklicznego wydarzenia jest Uniwersytet Łódzki – Wydział Filologiczny. W gronie współorganizatorów znalazły się również inne łódzkie uczelnie: Politechnika Łódzka, Uniwersytet Medyczny, Wyższa Szkoła Filmowa, Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów oraz Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego. Ponadto w organizację włączyły się Instytut Biologii Medycznej PAN i Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN.

Pierwszego dnia odbędzie się spotkanie środowiska naukowego regionu z dyrekcją oraz Radą NCN. Oprócz okolicznościowych przemówień uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać wystąpienia laureata konkursów OPUS 4 i OPUS 14 – dra hab. Tomasza Suleja, prof. nadzw. Instytutu Paleobiologii PAN. W drugiej części spotkania weźmie udział wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, który będzie również uczestniczył w konferencji prasowej. Tego samego dnia odbędzie się posiedzenie Rady NCN oraz trzy rodzaje warsztatów: dla pracowników administracyjnych, dla wnioskodawców oraz naukowców zainteresowanych zagadnieniem rzetelności naukowej.

Drugiego dnia w trakcie paneli dyskusyjnych zaproszeni specjaliści będą rozmawiać o otwartej nauce oraz ewaluacji wniosków. Osoby zainteresowane konkursami międzynarodowymi będą mogły uzyskać kompleksową wiedzę w tym temacie na spotkaniu informacyjnym, które również odbędzie się 16 maja. W tym dniu będą również kontynuowane warsztaty.

Spotkanie i konferencja prasowa z udziałem ministra Jarosława Gowina:

15 maja 2019 r.

14.00 – 18.30
Spotkanie środowiska naukowego regionu z przedstawicielami NCN

14.00 – 16.30 część I: przemówienia, wystąpienie dra hab. Tomasza Suleja, prof. nadzw. IP PAN
17.00 – 18.30 część II z udziałem wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina

18.30 – 19.00
Konferencja prasowa z udziałem wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina

żródło – WF UŁ

——————————————————————————————–

Spotkanie z Wiesławem Myśliwskim

Dziekan Wydziału Filologicznego UŁ prof. Joanna Jabłkowska zaprasza na drugą rozmowę z Wiesławem Myśliwskim poświęconą poetyce.

Jak przejść przez ucho igielne? O kontekstach literatury
8 maja (środa), godz. 17:00

Spotkanie odbędzie się w Auli A1 Wydziału Filologicznego (ul. Pomorska 171/173). Wstęp wolny. Rozmowy z pisarzem poprowadzi prof. Tomasz Bocheński z Zakładu Literatury Polskiej XX i XXI wieku.

żródło – WF UŁ

——————————————————————————————–

Sukces Uniwersytetu Łódzkiego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin ogłosił wyniki konkursu NCBR Zintegrowane Programy Uczelni, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza – Edukacja – Rozwój”. Uniwersytet Łódzki okazał się najlepszy ze wszystkich zgłoszonych w konkursie uczelni, dzięki temu uzyska dofinansowanie na poziomie blisko 24 mln złotych.

„Student’s Power – kompleksowy program rozwoju uczelni”
złożony przez Uniwersytet Łódzki został najlepiej oceniony w konkursie. Projekt obejmie takie kierunki studiów, jak: geografia, geoinformacja, gospodarka przestrzenna, informatyka, analiza danych i translatoryka.

– Jesteśmy największą uczelnią w centralnej Polsce, władze Uniwersytetu Łódzkiego rozumieją, że mamy w związku z tym obowiązek konsekwentnego podnoszenia jakości we wszystkich obszarach. Pieniądze z tego konkursu bardzo pomogą nam tę misję kontynuować – powiedział Prorektor ds. studenckich prof. Tomasz Cieślak z Uniwersytetu Łódzkiego.

Na Wydziale Filologicznym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu Zintegrowane Programy Uczelni organizowanego przez NCBiR zostanie sfinansowany nowy kierunek studiów pt. „Translatoryka”.

W przygotowaniach kierunku „Translatoryka” brali udział: prof. zw. dr hab. Joanna Jabłkowska, prof. zw. dr hab. Łukasz Bogucki (Kierownik projektu), dr Marcin Michoń, dr Agnieszka Stawikowska-Marcinkowska, dr Tomasz Dobrogoszcz oraz dr Wioleta Hencz.

Celem głównym projektu jest umożliwienie grupie 70 studentów nabycie kwalifikacji do wykonywania zawodu tłumacza. W okresie trwania projektu zostanie zrealizowany cały cykl kształcenia na II stopniu studiów w dwóch edycjach. W ramach projektu opracowany zostanie nowatorski program kształcenia na kierunku „Translatoryka” o profilu praktycznym.

Łącznie nagrodzono dziesięć uczelni. Oprócz Uniwersytetu Łódzkiego w konkursie nagrodzone zostały: Akademia Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Politechnika Warszawska, Uniwersytet im, Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Politechnika Wrocławska i Politechnika Śląska.

żródło – TVP 3 Łódź, WF UŁ
——————————————————————————————–

Dyktando mikołajkowe

Wszystkich miłośników języka polskiego, żądnych dobrej zabawy podczas zmagania się z zawiłościami polskiej ortografii i interpunkcji, zapraszamy do wzięcia udziału w piątej już edycji dyktanda mikołajkowego. Poprzednie boje z poprawną polszczyzną gromadziły co roku około stu śmiałków, którzy nie bali się wziąć w dłoń długopisów, by napisać teksty odczytywane przez Tomasza Boruszczaka, Tomasza Zimocha, Mirosława Henkego i Pawła Śpiechowicza. Tym razem swojego głosu użyczy znana chociażby z prowadzenia „Łódzkich Wiadomości Dnia” dziennikarka TVP3 Łódź Magdalena Michalak.

Tekst, ułożony przez członków i opiekunów Koła Naukowego Językoznawców działającego przy Zakładzie Współczesnego Języka Polskiego UŁ i Koła Naukowego „wKoło Języka” działającego przy Zakładzie Historii Języka Polskiego UŁ, będzie mikołajkowym prezentem dla wszystkich, którzy mają w sobie odrobinę odwagi i przyjdą 6 grudnia o godz. 17:00 do auli A3 na Wydziale Filologicznym UŁ przy ulicy Pomorskiej 171/173 w Łodzi.

Dotychczas mieliśmy okazję zapoznać się z listem do Świętego Mikołaja, poczytać fragmenty „Przeglądu Zimowego”, odbyć podróż po Polsce kończącą się w Łodzi Fabrycznej, a także przespacerować się ulicami miasta włókniarzy. Co tym razem będzie motywem przewodnim? Przekonamy się już w mikołajki!

Jak co roku przewidziano atrakcyjne nagrody dla laureatów w trzech kategoriach: student UŁ, pracownik UŁ, osoba niezwiązana z uczelnią.

Patroni medialni wydarzenia: TVP3 Łódź, Młodzi w Łodzi, Radio Łódź, TuŁódź, Radio Żak.

——————————————————————————————–

Łódzcy bohaterowie 1918 roku – spotkanie

null

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na rozmowę na temat łódzkich twórców Niepodległej.

Przedmiotem dyskusji będzie książka Łódzcy bohaterowie 1918 roku (Witold Jarno, Przemysław Waingertner red.) poświęcona wybitnym postaciom związanym z Łodzią – zasłużonym dla wyzwolenia dawnego „polskiego Manchesteru” oraz restytucji niepodległej Rzeczypospolitej w 1918 roku. Przedstawiono w niej losy polityków, samorządowców, społeczników i wojskowych; narodowców, chadeków, piłsudczyków i socjalistów.

Publikacja została objęta patronatem: Instytutu Pamięci Narodowej, Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, Archiwum Państwowego w Łodzi oraz Radia Łódź.

W rozmowie udział wezmą: Witold Jarno, Przemysław Waingertner i Adam Sitarek.

Salon Ciekawej Książki
Sala Expo Łódź
Al. Politechniki 4
Sala A, piętro 1
17 listopada 2018 r.
Godzina 14:00

Fragment książki dostępny jest TUTAJ.

źródło – Wydawnictwo UŁ

——————————————————————————————–

VIII Salon Ciekawej Książki

null

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, jako wieloletni partner wydarzenia, zaprasza wszystkich pasjonatów literatury do odwiedzenia Salonu Ciekawej Książki w dniach 16-18 listopada 2018 w hali Expo Łódź. Tegorocznym hasłem przewodnim targów jest „Nie ma Polski bez literatury”.

Salon Ciekawej Książki jest strefą promocji dobrej książki, wymiany myśli, poglądów i dyskusji, miejscem spotkań literackich ze znanymi autorami i ludźmi kultury. Miłośnicy czytania będą mieli możliwość zapoznania się z nowościami rynku księgarskiego i nabycia ich po promocyjnych cenach.

Podczas targów będzie można zapoznać się z bogatą ofertą wydawnictw prezentujących wszystkie gatunki literackie począwszy od literatury pięknej, sensacyjno-kryminalnej, popularnonaukowej i naukowej, literatury faktu oraz komiksu.

Zwiedzający będą mogli spotkać się z autorami takimi jak Michał Ogórek, Wojciech Chmielarz i Stefan Türschmitd.

Dla najmłodszych czytelników przygotowano warsztaty połączone z akcentami artystycznymi. Nie zabraknie atrakcji dla miłośników i fanów gier planszowych nawiązujących do 100-lecia odzyskania Niepodległości.

Zapraszamy również do strefy bookcrossingu, to okazja do znalezienia dla siebie ciekawej lektury, ale też podzielenia się nią z innymi.

Więcej informacji na stronie www.salonciekawejksiazki.pl

źródło – Wydawnictwo UŁ, materiały organizatora.

——————————————————————————————–

Marcin Wicha laureatem NIKE 2018


null

Laureatem Nagrody Literackiej NIKE w 2018 r. został Marcin Wicha. Został nagrodzony za książkę <strong”rzeczy, których=”” nie=”” wyrzuciłem”<=”” strong=””>. Książka zdobyła największe uznanie u jury konkursowego, jak i w głosowaniu czytelników.</strong”rzeczy,>

Wicha pisze o czułości, której na co dzień się wstydzimy. I robi to w taki sposób, że wstydzić się nie ma za co – tłumaczył werdykt przewodniczący jury, prof. Marek Zaleski z Instytutu Badań Literackich PAN. I dodał: Autor potrafi pokazać rzeczywistość od jej podszewki. Pokazuje to tak, że my, jego czytelnicy, z różnych przecież pokoleń, odnajdujemy w tym nasze własne emocje.

Odbierając nagrodę, Wicha pochwalił grafików, drukarzy i ludzi, którzy zajmują się książką jako przedmiotem, od których nauczył się wszystkiego, co ważne. – Chciałbym podziękować tym wszystkim, bez których książka jako rzecz, być może jedyna rzecz, jaka po nas zostaje, w ogóle by nie istniała – mówił laureat, który zawodowo zajmuje się składem i łamaniem książek.
null
„Rzeczy, których nie wyrzuciłem” to osobisty esej Marcina Wichy o pamięci, stracie, życiu i odchodzeniu. To przejmująca opowieść o przeszłości, do której napisania natchnęły autora rzeczy znalezione w mieszkaniu jego zmarłej matki. Po śmierci matki Autor wchodzi do jej mieszkania, aby zacząć porządki. Jedne przedmioty wyrzuca, nad innymi zatrzymuje się na chwilę – są to wszystkie te rzeczy, z którymi wiążą się jakieś wspomnienia, które mają do opowiedzenia jakąś niezwykłą historię. Razem z Wichą ruszamy w podróż w przeszłość – poznajemy jego rodzinę i jej historię. Autor w subtelny, delikatny sposób opisał coś, czego nie da się łatwo wyrazić słowami i co się w słowach zwykle nie mieści.

Marcin Wicha, ur. w 1972 r. w Warszawie, grafik, rysownik, felietonista, pisarz. Autor książek dla dorosłych i dla dzieci. Dla dzieci napisał m.in.: „Klara, proszę tego nie czytać”, „Niezwykła historia Sebastiana Van Pirka”; dla dorosłych: „Jak przestałem kochać design”. Projektuje też okładki, plakaty i znaki graficzne. Przez kilka lat publikował cotygodniowe rysunkowe komentarze w „Tygodniku Powszechnym”. Jego teksty ukazywały się między innymi w „Autoportrecie”, „Literaturze na Świecie” i „Tygodniku Powszechnym”. Współpracuje z „Gazetą Wyborczą” i miesięcznikiem „Charaktery”.

Nike jest nagrodą za najlepszą książkę roku, przyznawaną zawsze w pierwszą niedzielę października, w tym roku po raz 22. W konkursie startować mogą wszystkie gatunki literackie. Zwycięzca głównej nagrody wyłaniany jest w trzech etapach, które trwają od maja do października. Pierwszy to przyznanie przez jury 20 nominacji, następnie wybór siedmiu finalistów i w końcu laureata, ogłaszanego podczas uroczystej gali. Decyzję o przyznaniu nagrody jury podejmuje w dniu jej wręczenia, na kilka godzin przed ogłoszeniem. Laureat Nagrody Literackiej otrzymuje 100 tys. zł i statuetkę Nike dłuta prof. Gustawa Zemły.

Fundatorami Nagrody Literackiej Nike są „Gazeta Wyborcza” i Fundacja Agory.

Źródła: onet.pl, gazeta.pl, vogue.pl, culture.pl, dziennik.pl, merlin.pl

Fot.: Zbyszek Kaczmarek/REPORTER, Wydawnictwo Karakter

——————————————————————————————–

Nowy rok akademicki 2018/19

W związku z rozpoczynającym się nowym rokiem akademickim, życzymy wszystkim naszym P.T. Czytelnikom spełnienia zamierzeń – naukowych, badawczych, dydaktycznych i edukacyjnych. W sposób szczególny zapraszamy do korzystania z naszych usług studentów I roku.

Nasza biblioteka oferuje Czytelnikom zbiory obszerne i na wysokim poziomie merytorycznym, z szeroko rozumianej dziedziny filologii i humanistyki, oraz zawsze służy każdemu fachową pomocą. W głównej sali biblioteki, oprócz wypożyczalni, dostępna jest duża czytelnia, komputery z dostępem do internetu, kserokopiarka na kartę (karty do nabycia u bibliotekarzy), a także kilkanaście regałów książek stanowiących tzw. „Wolny dostęp”, gdzie książki dostępne są „od ręki”, i które wyszukuje się i przegląda bez konieczności zamawiania. Biblioteka realizuje też program informacyjno-edukacyjny poprzez stronę internetową, gabloty oraz przygotowywanie wystaw.

Pamiętaj – z biblioteką łatwiej studiować!

Serdecznie zapraszamy!

English Version

——————————————————————————————–

Przed wejściem do Czytelni prosimy
o pozostawienie toreb, teczek
i plecaków w szafkach.
Klucze do szafek znajdują się
w Wypożyczalni

***

Before entering the Reading Room,
please leave your bags, briefcases
and backpacks in the lockers.
The keys for the lockers
are in the Rental.

——————————————————————————————–

Prezentacje z WTK 2018

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami z konferencji firmy ABE-IPS z tegorocznych Warszawskich Targów Książki:

McGraw-Hill Education – Referencyjne Bazy Wiedzy

OUP Journals and Online Products – rozwiązania akademickie

Evidence Based Acquisition

——————————————————————————————–

Na Warszawskich Targach Książki 2018

Podobnie jak w poprzednich latach, także w 2018 byliśmy obecni na – dziewiątych już – Warszawskich Targach Książki. W tym roku podczas konferencji organizowanej przez ABE-IPS zaproszeni goście przedstawili następujące prezentacje (materiał w formie elektronicznej będzie dostępny później):

Evidence Based Acquisition – najlepszy sposób zakupu książek elektronicznychLeszek Czerwiński (Cambridge University Press)

McGraw-Hill Education – Referencyjne Bazy WiedzySergiusz Rózicki (ABE-IPS)

OUP Journals and Online Products – rozwiązania akademickieJulita Madzio (Oxford University Press)

Materiały drukowane z konferencji i targów są dostępne w czytelni naszej biblioteki.
Poniżej krótka relacja fotograficzna z WTK (po najechaniu na zdjęcie ukaże się jego opis).

——————————————————————————————–

Man Booker International Prize 2018 dla Olgi Tokarczuk

fot. ze strony http://themanbookerprize.com

Olga Tokarczuk zdobyła prestiżową nagrodę literacką Man Booker International Prize za rok 2018 za powieść „Bieguni”. Książka ukazała się w 2017 roku po angielsku jako „Flights” nakładem Fitzcarraldo Editions. Przetłumaczona została przez Jennifer Croft, która również została nagrodzona. Tokarczuk odebrała nagrodę podczas gali w Victoria & Albert Museum w Londynie 22 maja 2018 r.

– Chciałabym wspomnieć, że jestem pierwszą w historią laureatką z Polski. Jestem z tego bardzo dumna – powiedziała Tokarczuk na gali w Londynie. Podkreślała uniwersalny wymiar literatury. – Nie wierzę w literatury narodowe. Uważam, że literatura to żywy byt, który po prostu pojawia się w jakimś języku, a potem przechodzi do kolejnego. Można więc powiedzieć, że literatura to kolejny cud – dodała.

Przewodnicząca jury, Lisa Appignanesi przyznała przed ogłoszeniem wyników, że „Bieguni” idealnie uchwytują specyfikę naszych czasów. – Wszyscy jesteśmy w jakimś sensie migrantami, którzy gdzieś zmierzają, a coś innego pozostawiają. Ta książka przepełniona jest jednocześnie poczuciem straty, jak i pragnieniem ucieczki – podkreśliła. Dodała, że książka Tokarczuk „genialnie pokazuje teraźniejszość z jej nadziejami i bolączkami”.

Man Booker International Prize to nagroda przyznawana od 2005 roku, jako odpowiednik nagrody Man Booker Prize, która od 1969 wyróżnia pisarzy z Brytyjskiej Wspólnoty Narodów (oraz z Irlandii i Zimbabwe). Nagrodą w konkursie Man Booker International Prize jest 50 tysięcy funtów (do równego podziału pomiędzy autora i tłumacza).

Olga Tokarczuk ma na koncie osiem powieści i kilka zbiorów esejów. Jako powieściopisarka debiutowała w 1993 roku dziełem „Podróż ludzi księgi”. Wydana w 1998 roku książka „Dom dzienny, dom nocny” zwyciężyła w konkursie o Nagrodę Literacką im. Władysława Reymonta. Dwukrotnie otrzymała nagrodę Nike (w 2008 za „Biegunów” i w 2015 za „Księgi Jakubowe”), zdobyła również m.in. takie nagrody, jak Fundacji im. Kościelskich, Paszport Polityki, Vilenica i Polcul Foundation. Na podstawie jej powieści „Prowadź swój pług przez kości umarłych”, Agnieszka Holland nakręciła głośny film „Pokot”. Niedawno w księgarniach pojawił się zbiór opowiadań Autorki zatytułowany „Opowieści bizarne”.

Źródło – The Man Booker Prize, TVP Info, Newsweek Polska, Culture.pl

——————————————————————————————–

UŁ świętuje z Uniwersytetem w Giessen

null

To będą wyjątkowe obchody Święta Uniwersytetu Łódzkiego, bo połączą dwa jubileusze. 73 lata temu powołano do życia największą obecnie łódzką uczelnię, a 40 lat temu UŁ rozpoczął jedną z najbardziej owocnych i trwających do dziś współpracy z Uniwersytetem Justusa Liebiga w Giessen.

Głowna część obchodów odbędzie się we wtorek 22 maja. Uroczyste Kolokwium pt. „Współpraca naukowa Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Justusa Liebiga w Giessen: projekty i perspektywy” rozpoczyna się o godzinie 9:00, na Wydziale Filologicznym, w Auli A5 (II piętro). Na początku zaprezentujemy krótki film o historii współpracy obu uczelni, przygotowany przez Centrum Promocji UŁ. Potem nastąpi seria prezentacji naukowców polskich i niemieckich. Moderatorem pierwszej części będzie wybitny chemik prof. Grzegorz Mlostoń, który od lat, w swoim obszarze badań, współpracuje z niemiecką uczelnią. Drugą część moderować będzie historyk, badacz stosunków polsko-niemieckich, prof. Hans-Jurgen Bömelburg. Naukowcy będą mówić między innymi o europeizacji i perspektywach jej rozwoju, polsko-niemieckiej wymianie kulturalnej, możliwościach finansowania wspólnych badań, czy zmianach politycznych w Europie Środkowo-Wschodniej.

W środę (23 maja) reprezentanci Uniwersytetu Justusa Liebiga w Giessen będą brali udział w uroczystym Senacie z okazji 73-lecia Uniwersytetu Łódzkiego. Uroczystość odbędzie się po raz kolejny na Wydziale Filologicznym przy Pomorskiej 171/173. Początek o godzinie 10:00. Rektor Uniwersytetu Justusa Liebiga w Giessen, prof. Joybrato Mukherjee, otrzyma wtedy medal Universitas Lodziensis Amico, a prof. Joanna Jabłkowska, dziekan Wydziału Filologicznego UŁ, medal uczelni z Giessen.

Źródło – Biuro Promocji UŁ, Wydział Filologiczny UŁ

——————————————————————————————–

Spotkanie z niemieckim reżyserem Larsem Smekalem

null

Koło Naukowe Germanistów „Mehr Licht!” z ogromną przyjemnością ma zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie z niemieckim reżyserem filmów krótkometrażowych – Larsem Smekalem.

W najbliższy poniedziałek 21.05., o godzinie 15:00 w sali kinowej 0.38 nasz gość opowie o najważniejszych dziełach kina niemieckiego, jak i o własnej, wielokrotnie nagradzanej twórczości. Wykładowi towarzyszyć będzie pokaz filmów autorstwa naszego prelegenta. Aby przybliżyć tematykę analizy niemieckiego filmu, w środę 23.05, również o godzinie 15:00, w sali -27, zostaną poprowadzone warsztaty, podczas których wraz z zaproszonym gościem będziemy szukać odpowiedzi na pytanie – czy obraz i tekst zawsze muszą iść w parze?

Źródło – Koło Naukowe Germanistów „Mehr Licht!”, Wydział Filologiczny UŁ

——————————————————————————————–

Spektakl dokumentalny „Wspólna przestrzeń/ Общее пространство

null

W ciągu ostatnich kilku lat na łódzkich ulicach, w sklepach i w autobusach coraz częściej słyszymy języki naszych wschodnich sąsiadów. Na dworcach pojawiają się rosyjskie i ukraińskie ogłoszenia i reklamy. Nie jesteśmy TU sami.
“Wspólna przestrzeń” to spotkanie z aktualną sytuacją społeczną i jej bohaterami. W spektaklu za pomocą materiałów video, prasy, forów internetowych oraz opowieści bohaterów spróbujemy odpowiedzieć na pytanie: jak we wspólnej przestrzeni żyje się “tutejszym” i “przyjezdnym” z krajów dawnego bloku wschodniego?

Projekt realizowany przez Kulturologiczne Koło Naukowe Młodych Rusycystów UŁ.

Wstęp wolny

Źródło – Kulturologiczne Koło Naukowe Młodych Rusycystów, Teatr Szwalnia, Wydział Filologiczny UŁ

——————————————————————————————–

Wykład Dziekański – „Jak propagować polską kulturę i naukę w Rosji bez strategii?”

null

Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład dziekański na Wydziale Filologicznym UŁ, który 17 maja o godz. 11.45 w auli A5 wygłosi Dariusz Klechowski.

Prelegent pracował w łódzkich szkołach, a następnie był wykładowcą w Federalnym Uniwersytecie w Krasnojarsku na Syberii. W latach 2009-2015 pracował w Instytucie Adama Mickiewicza, gdzie był odpowiedzialny za organizację wydarzeń kulturalnych w Rosji i Białorusi. Od roku 2015 jest dyrektorem Instytutu Polskiego w Moskwie.

Źródło – Wydział Filologiczny UŁ

——————————————————————————————–

Wykład Dziekański – Tomas Venclova i Ellen Hinsey

null

Zapraszamy na wykład Tomasa Venclovy i Ellen Hinsey pt. „Magnetyczna Północ: dialog o literaturze, opozycji i demokracji” („Magnetic North: a Dialogue on Literature, Dissidence and Democracy”), który odbędzie się 11 maja o godz. 10:00 w auli A1 w gmachu Wydziału Filologicznego UŁ. Spotkanie poprowadzi prof. dr hab. Jarosław Płuciennik.

Źródło – Wydział Filologiczny UŁ

——————————————————————————————–

Wykład Olgi Tokarczuk

null

Zapraszamy na wykład Olgi Tokarczuk pt. „Jak urodziłam Janinę Duszejko?”, który rozpocznie się 9 maja o godz. 17:00 w auli A5 w gmachu Wydziału Filologicznego UŁ. Spotkanie poprowadzi prof. Krystyna Pietrych

Olga Tokarczuk (ur. 1962) – wybitna polska prozaiczka, uhonorowana wieloma prestiżowymi nagrodami (m.in. Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, Fundacji im. Kościelskich i dwukrotnie nagrodą „Nike”).

Autorka m.in. takich książek jak: Podróż ludzi Księgi (1993), Prawiek i inne czasy (1996), Dom dzienny, dom nocny (1998), Gra na wielu bębenkach (2001), Bieguni (2007), Prowadź swój pług przez kości umarłych (2009), Moment niedźwiedzia (2012), Księgi Jakubowe (2014).

Źródło – Wydział Filologiczny UŁ, Biuletyn Polonistyczny

——————————————————————————————–

XVIII Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi

null

——————————————————————————————–

Doktorat honoris causa dla ks. Adama Bonieckiego

19 lutego 2018 r. Senat Uniwersytetu Łódzkiego zdecydował o nadaniu tytułu doktora honoris causa księdzu Adamowi Bonieckiemu. Uroczystość wręczenia doktoratu odbędzie się 12 kwietnia 2018 r. na Wydziale Filologicznym UŁ (początek o godzinie 16:00, Aula A1).

null
Fot. Maciej Zienkiewicz

– Za życiową postawę i charyzmę zjednującą sympatię, za mądrość i zatroskanie o sprawy ojczyzny i rodaków, za tolerancję i chrześcijańską pokorę w ocenach bliźnich, a przede wszystkim za pozytywistyczny trud szerzenia systemu wartości, w którym naczelne miejsce zajmuje człowiek, także ten niedoskonały, ksiądz Adam Boniecki MIC w pełni zasługuje na godność doktora honoris causa, którą Uniwersytet Łódzki zamierza mu przyznać – napisała w recenzji prof. Maria Libiszowska-Żółtowska z Uniwersytetu Warszawskiego.

– Nie sposób wymienić tutaj wszystkich możliwych do pokazania zasług Adama Bonieckiego w dziedzinie dziennikarstwa, jego publicystycznych dokonań w upowszechnianiu wysokiej kultury intelektualnej i duchowej, jego wkładu do debaty publicznej opartej na uniwersalistycznych wartościach chrześcijańskich, humanistycznych i europejskich – napisał w swojej recenzji ks. prof. dr hab. Andrzej Perzyński z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

– Księdza Adama Bonieckiego rozważania o wierze i Kościele mają specyficzny charakter. Zawsze powiązane są z problemami społecznymi, z troską o zwykłego człowieka, który czuje się związany z Kościołem i jednocześnie zagubiony – dodała prof. Grażyna Habrajska z Uniwersytetu Łódzkiego, także recenzująca doktorat.

Ksiądz Adam Edward Fredro-Boniecki urodził się 25 lipca 1934 roku w Warszawie. Studiował filozofię w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, kształcił się również w Paryskim Instytucie Katolickim. Jest publicystą i byłym redaktorem naczelnym Tygodnika Powszechnego. Z pismem tym związany jest od 1964 roku, kiedy to do współpracy zaprosił go biskup Karol Wojtyła. Ten ostatni kilkanaście lat później, już jako papież Jan Paweł II, ponownie zaprosił go do redagowania innego pisma – L’Osservatore Romano. Ksiądz Adam Boniecki jest również laureatem wielu nagród i odznaczeń, w tym Nagrody Kisiela, Orderu Ecce Homo, Złotego Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” czy Nagrody im. Dariusza Fikusa w kategorii „wydawca”.

Promotorem doktoratu honoris causa księdza Adama Bonieckiego będzie Pani Profesor Barbara Bogołębska z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

Źródło: Centrum Promocji UŁ, Tygodnik Powszechny

——————————————————————————————–

Godziny pracy w ferie

W okresie ferii wiosennych Biblioteka będzie czynna w następujących godzinach:

czwartek 29.03: 9.00 – 15.00

piątek 30.03: NIECZYNNA

wtorek 3.04: 9.00 – 15.00

W sobotę 31.03 i poniedziałek 2.04 Biblioteka NIECZYNNA.

——————————————————————————————–

Zaproszenie na panel dyskusyjny

null

——————————————————————————————–

Konkurs poetycki i wystawa

null

——————————————————————————————–

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
– spotkanie z Michałem Rusinkiem

null

21 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Jest to święto ustanowione przez UNESCO w 1999 roku.

Studenckie koła naukowe działające na łódzkiej polonistyce chcą upamiętnić ten dzień. Ich celem jest propagowanie dbałości o poprawność polszczyzny, kształtowanie świadomości językowej Polaków oraz promowanie czytelnictwa literatury polskiej. Organizatorzy przewidzieli warsztaty dla uczniów szkół z Łodzi i województwa łódzkiego, współpracujących z Wydziałem Filologicznym, quizy i konkursy dla wszystkich zainteresowanych, którzy odwiedzą nasz gmach.

Gościem specjalnym wydziałowych obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego będzie Michał Rusinek – wykładowca uniwersytecki, popularyzator wiedzy o języku, autor książek dla dzieci, m.in. Co ty mówisz?! Magia słów, czyli retoryka dla dzieci, Łódź 2013; Jak przekręcać i przeklinać. Poradnik dla dzieci, Kraków 2016, autor zbioru felietonów pt. Pypcie na języku, wieloletni sekretarz Wisławy Szymborskiej.

——————————————————————————————–

——————————————————————————————–

II szkolenie z EBSCO


W imieniu biblioteki oraz firmy EBSCO zapraszamy na drugą część bezpłatnego szkolenia pt. „Wyszukiwarka naukowa EBSCO Discovery Service”, które odbędzie się 13 grudnia (środa) o godz. 13:30 w sali 0.15 Wydziału Filologicznego. Szkolenie poprowadzi p. Sandra Hodżić.

Podczas 60-minutowego spotkania dowiedzą się Państwo m.in.:

– jak efektywnie wyszukiwać w EBSCO Discovery Service na przykładzie bazy Academic Search Complete oraz Newspaper Source;

– jak zapisywać i korzystać z książek elektronicznych;

– jak pobierać i drukować artykuły oraz inne zasoby;

– jak sprawdzać dostępne czasopisma w bazie;

– oraz o innych możliwościach wyszukiwarki EBSCO.

——————————————————————————————–

Dorota Sajewska laureatką
Nagrody im. Tadeusza Kotarbińskiego

Dorota Sajewska została tegoroczną laureatką Nagrody im. Tadeusza Kotarbińskiego, przyznawanej za wybitne dzieło naukowe z zakresu nauk humanistycznych. Ufundowane przez Uniwersytet Łódzki wyróżnienie w wysokości 50 tys. zł wręczono w niedzielę 26.11 w Filharmonii Łódzkiej.

„Jak wszyscy nominowani, byłam bardzo zaszczycona już samą nominacją. Wspaniale przygotowana gala to prawdziwe święto polskiej humanistyki, a od dwóch edycji – zwłaszcza jej młodych przedstawicieli. To bardzo ważne, by wspierać nas – badaczy zajmujących się analizą kultury, sztuki, języka – i przekonywać, że nasza praca ma sens” – powiedziała laureatka na briefingu po odebraniu nagrody.

Sajewska, która jest adiunktem w Zakładzie Teatru i Widowisk Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, została nagrodzona za pracę „Nekroperformans. Kulturowa rekonstrukcja Teatru Wielkiej Wojny”. Według Kapituły Nagrody im. Kotarbińskiego, autorka „znakomicie problematyzuje analizowany materiał: ukazuje ‚teatr’ Wielkiej Wojny jako theatrum mundi, rewaloryzuje tradycję romantyczną, stawia fundamentalne pytania z zakresu historiozofii, estetyki i etyki, zmusza do przemyślenia powszechnie funkcjonującej wiedzy historycznej. A przy tym unika ideologizacji i moralizatorstwa, choć jej narracja – pozbawiona retorycznego zdobnictwa – jest empatyczna i sugestywna”.

Jak podkreślił przewodniczący Kapituły rektor Uniwersytetu Łódzkiego (UŁ) prof. Antoni Różalski, gremium to – w którego składzie znaleźli się prof. Włodzimierz Nykiel (UŁ), prof. Grzegorz Gazda (UŁ), prof. Ryszard Kleszcz (UŁ), prof. Anna Legeżyńska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Anna Lewicka-Strzałecka (Polska Akademia Nauk), prof. Tadeusz Sławek (Uniwersytet Śląski w Katowicach), ks. prof. Andrzej Szostek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) – miało w tym roku wyjątkowo trudne zadanie.

Na konkurs wpłynęło 56 prac naukowych z dziedziny humanistyki. Do nagrody nominowano pięć z nich. Jak wielokrotnie podkreślali w swoich wystąpieniach członkowie kapituły, wszystkie są wybitne i zasługują na uznanie.

Na podstawie informacji PAP

——————————————————————————————–

Spotkanie z noblistką Herthą Müller

Dziekan Wydziału Filologicznego prof. Joanna Jabłkowska wraz z kierownikiem Interdyscyplinarnego Centrum Badań Humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego prof. Krystyną Pietrych zapraszają na spotkanie z noblistką Hertą Müller.

O poetyce pisarki rozmawiać będzie prof. Gudrun Heidemann z Instytutu Filologii Germańskiej UŁ.

Spotkanie odbędzie się 27 listopada (poniedziałek) o 13.30 w auli A1 Wydziału Filologicznego, ul. Pomorska 171/173.

Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne.

Herta Miiller (ur. 1953) – pisarka niemiecka pochodząca z niemieckiej mniejszości w komunistycznej Rumunii. Ukazuje ludzkie życie poddane presji XX-wiecznych totalitaryzmów: nazizmu i komunizmu. Laureatka wielu nagród literackich, wśród nich Nagrody Nobla w 2009 roku, która — jak czytamy w uzasadnieniu Akademii — „łącząc intensywność poezji i szczerość prozy, przedstawia świat wykorzenionych”. Siłą jej prozy jest wirtuozowski język operujący metaforą, nieoczekiwaną grą słów, neologizmami, ironią, a głównym tematem – zniewolenie jednostki i społeczeństwa w świecie pozbawionym wolności.

Autorka m.in. takich książek jak: Sercątko (2003), Dziś wolałabym siebie nie spotkać (2004), Lis już wtedy był myśliwym (2005), Król kłania się i zabija (2005), Niziny (2006), Głód i jedwab (2008), Huśtawka oddechu (2010), Kolaże (2013), Nadal ten sam śnieg i nadał ten sam wujek (2014).

——————————————————————————————–

Szkolenie z EBSCO


W imieniu biblioteki oraz firmy EBSCO zapraszamy na bezpłatne szkolenie pt. „Wyszukiwarka naukowa EBSCO Discovery Service”, które odbędzie się 15 listopada (środa) o godz. 13:30 w sali 0.15 Wydziału Filologicznego.

Podczas 60-minutowego spotkania dowiedzą się Państwo m.in.:

– jak efektywnie wyszukiwać w EBSCO Discovery Service na przykładzie bazy Academic Search Complete oraz Newspaper Source;

– jak zapisywać i korzystać z książek elektronicznych;

– jak pobierać i drukować artykuły oraz inne zasoby;

– jak sprawdzać dostępne czasopisma w bazie.

W trakcie szkolenia odbędzie się również prezentacja bazy Literary Reference Center Plus i jej oddzielnego interfejsu.

——————————————————————————————–

Polecamy książki

null null

——————————————————————————————–

Wywiad na temat Biblioteki UŁ

null

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu jakościowym (wywiadzie) na temat Biblioteki UŁ.
Wywiad przeznaczony jest dla osób regularnie korzystających z BUŁ, które chciałyby ocenić nasze usługi.
Mile widziani będą studenci piszący prace dyplomowe. Wywiad będzie trwał około 15-30 minut.
Z osobami zainteresowanymi umówimy się indywidualnie w dogodnym terminie. Na uczestników czekają drobne upominki:-)

Prosimy o kontakt mailowy:

Justyna Jerzyk-Wojtecka
iustyna.ierzyk@lib.uni.lodz.pl

Agnieszka Goszczyńska
agnieszka.goszczyńska@lib.uni.lodz.pl

——————————————————————————————–

Nagroda Nobla dla Kazuo Ishiguro

null

Akademia Szwedzka przyznała Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury za rok 2017 brytyjskiemu pisarzowi pochodzenia japońskiego Kazuo Ishiguro, który „w powieściach o wielkiej sile emocjonalnej, odsłania otchłań kryjącą się pod naszym złudnym przekonaniem o łączności ze światem”.

Kazuo Ishiguro urodził się w Nagasaki w Japonii w 1954 r. Kiedy miał pięć lat jego rodzina wyjechała do Wielkiej Brytanii, gdzie osiadła na stałe. Autor opowiadań, scenariuszy i słów piosenek, zasłynął przede wszystkim jako powieściopisarz. W latach 1982-2015 powstało siedem powieści. Wszystkie oraz zbiór opowiadań zostały przetłumaczone na język polski. Niewątpliwie największą sławę przyniosła Ishiguro powieść „The Remains of the Day” (pol. „Okruchy dnia”) i jej ekranizacja dokonana przez Jamesa Ivory’ego w 1993 r. ze znakomitymi rolami Anthony’ego Hopkinsa i Emmy Thompson. W 2010 r. Mark Romanek zekranizował inną powieść tegorocznego noblisty – „Never Let Me Go” (pol. „Nie opuszczaj mnie”).

Niemal cały dorobek literacki Kazuo Ishiguro, w języku angielskim i polskim, znajduje się w zbiorach naszej Biblioteki. Zachęcamy do lektury!

null

——————————————————————————————–

Informator Wydawnictwa Ezop

Zapraszamy do zapoznania się z Informatorem Literackim Wydawnictwa Ezop. Bieżąca edycja poświęcona jest w całości słoweńskiemu pisarzowi Evaldowi Flisarowi, który gościł w Polsce przy okazji Warszawskich Targów Książki.

Informator dostępny jest TUTAJ.

——————————————————————————————–

WTK – prezentacje

Zgodnie z zapowiedzią, są już dostępne prezentacje z konferencji organizowanej przez ABE-IPS w ramach 8 Warszawskich Targów Książki. Zapraszamy do korzystania!

AIP w Polsce – przegląd

Najnowsze informacje z wydawnictwa Springer Nature

Sustainability Collection – Nowe źródło badań na platformie JSTOR

——————————————————————————————–

„Sfilmować niepewność”
– wystawa przygotowana na Rok Josepha Conrada

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z wystawą plakatów adaptacji filmowych dzieł Josepha Conrada, przygotowaną przez naszą bibliotekę w ramach obchodów Roku pisarza. Wystawa znajduje się w korytarzu obok głównego wejścia do biblioteki..

——————————————————————————————–

Spotkanie z Agatą Handley

——————————————————————————————–

O Don Kichocie z Manczy

——————————————————————————————–

Przed – tekstowy świat (II)

Komisja Badań Genetycznych i Dokumentacyjnych nad Literaturą przy Łódzkim Oddziale PAN oraz Katedra Literatury Polskiej XX i XXI wieku UŁ zapraszają na konferencję naukową

Przed – tekstowy świat (II). Polska krytyka genetyczna – badania i perspektywy

Miejsce obrad: Łódzki Oddział Polskiej Akademii Nauk, (pałac Juliusza Kindermanna, Łódź, ul. Piotrkowska 137/139), 22-23 maja 2017.

——————————————————————————————–

8 Warszawskie Targi Książki 2017

Podczas tegorocznych, 8 Warszawskich Targów Książki odbywających się na PGE Stadionie Narodowym odbyło się szereg spotkań i konferencji towarzyszących. W czasie konferencji organizowanej przez ABE-IPS zaproszeni goście reprezentujący podmioty współpracujące z organizatorem przedstawili następujące prezentacje (materiał w formie elektronicznej będzie dostępny później):

AIP w Polsce – przeglądBrett Thomas AIP Publishing

– Najnowsze informacje z wydawnictwa Springer NatureRan Schweitzer Springer Nature

Sustainability Collection – Nowe źródło badań na platformie JSTORKrzysztof Kowalczyk ABE – IPS

Poniżej krótka relacja fotograficzna z WTK.

——————————————————————————————–

Doktorat honoris causa dla prof. Pomiana

——————————————————————————————–

Fundacja Zapiecek zaprasza

null

——————————————————————————————–

null

Najlepsze życzenia Wielkanocne naszym Czytelnikom
składają pracownicy Biblioteki

——————————————————————————————–

Platforma Czasopism UŁ

Jak zgłosić tekst do czasopisma? Jak wypełnić formularz recenzyjny? W jaki sposób zarządzać procesem redakcyjnym? Odpowiedzi na te pytania prezentujemy w ulotce informacyjnej Platformy Czasopism UŁ.

Platforma Czasopism UŁ to intuicyjne i funkcjonalne narzędzie dla autorów, recenzentów, redaktorów i czytelników czasopism. To również wspólny projekt Wydawnictwa UŁ, Biblioteki UŁ i Centrum Informatyki finansowany ze środków przyznanych przez MNiSW na Działalność Upowszechniającą Naukę.

Zachęcamy się do zapoznania się z ulotką informacyjną.

źródło – Biuletyn UŁ

——————————————————————————————–

Spotkanie z Michałem Fajbusiewiczem

Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UŁ serdecznie zaprasza na spotkanie z wybitnym dziennikarzem Michałem Fajbusiewiczem.

Z naszym gościem porozmawiamy o dziennikarstwie śledczym i kryminalnym (w tym o popularnym programie 997), kulisach pracy w telewizji, a także o innych ciekawych projektach dziennikarskich, w które był lub jest zaangażowany.

Redaktor spotka się ze studentami 7 kwietnia (piątek) o godz. 12:00 w auli A1 Wydziału Filologicznego UŁ. Gorąco zachęcamy do udziału w wydarzeniu!

źródło – Biuletyn UŁ

——————————————————————————————–

XI Europejski Festiwal Łaciny i Greki

——————————————————————————————–

Filmoznawcy zapraszają!

——————————————————————————————–

Dostęp testowy do 6 kwietnia b.r.

Informujemy, że do dnia 6 kwietnia b.r. możliwy jest bezpłatny dostęp do kolekcji Shakespeare Survey oraz Ben Jonson Online, wydawanych przez Cambridge University Press.

Shakespeare Survey to elektroniczna wersja roczników poświęconych badaniom i realizacjom twórczości Wiliama Szekspira. Każdy tom dotyczy innego tematu, sztuki lub grupy sztuk.

Ben Jonson Online to kolekcja dzieł Bena Jonsona w opracowaniu przyjaznym dla czytelników w dwudziestym pierwszym wieku, w świetle obecnego sposobu myślenia redakcji i ostatniej interpretacji naukowej.

Z zasobów można korzystać także poza siecią UŁ (logowanie odbywa się na zasadach takich, jak do katalogu bibliotecznego).
Zapraszamy do korzystania!

źródło – BUŁ

——————————————————————————————–

Warsztaty bibliograficzne

——————————————————————————————–

Warsztaty z prawa autorskiego

——————————————————————————————–

Warsztaty językowe

——————————————————————————————–

Życzenia

——————————————————————————————–

Polecamy!

Wiersze Ewy Adamskiej

Chcielibyśmy polecić P.T. Czytelnikom tom „Wiersze, wersy, wersety” Ewy Adamskiej, tragicznie zmarłej młodej poetki.

Prof. Izolda Kiec, literaturoznawczyni, prezes Fundacji Instytut Kultury Popularnej, nazywa tę książkę „niezwykłą” i stwierdza we wstępie m.in.: „(…) w tomie zawierającym spuściznę literacką Ewy Adamskiej, przedwcześnie dojrzałej i zmarłej poetki, piętnastolatki, która zawstydza nas, dorosłych, że nie potrafimy życia uczynić prawdziwą sztuką, że to ona, nastoletnia, musiała tę próbę podjąć za nas”. Jej zdaniem ta poetka i jej wiersze, stawiają ją w jednym rzędzie z Zuzanną Ginczanką i Haliną Poświatowską.

Prof. Izolda Kiec twierdzi, że ta książka, ten pośmiertny debiut publikowany jedenaście lat po śmierci Autorki jest ważnym wydarzeniem we współczesnej historii polskiej poezji.

Książka jest dostępna w naszej Bibliotece.

——————————————————————————————–

Spotkanie z pisarzem Philippem Schönthalerem

Wymiana językowa

Instytut Filologii Germańskiej UŁ serdecznie zaprasza na spotkanie z niemieckim pisarzem Philippem Schönthalerem, które odbędzie się 15 grudnia o godz. 18:30 w sali 33 budynku Wydziału Filologicznego UŁ (ul. Pomorska 171/173).

Wydarzenie będzie częścią organizowanego przez Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej (DAAD) seminarium poświęconego działalności niemieckich instytucji wspierających kulturę i naukę w Polsce (Netzwerk Deutsch). W programie przewidziano także m.in. spotkanie z pracownikami Instytutu Filologii Germańskiej.

Źródło – Biuletyn UŁ

——————————————————————————————–

Wymiana językowa – Language for Language

Wymiana językowa

Strona wydarzenia – TUTAJ

źródło – American Corner

——————————————————————————————–

X edycja festiwalu literackiego Puls Literatury

Dom Litetatury w Łodzi (ul. Roosevelta 17) serdecznie zaprasza wszystkich studentów, pracowników akademickich oraz osoby zainteresowane literaturą i sztuką na jubileuszową, X edycję festiwalu literackiego Puls Literatury, która odbędzie się pod hasłem „W dialogu” od 3 do 15 grudnia 2016 r. W programie festiwalu przewidziane są spotkania z pisarzami/pisarkami i poetami/poetkami, panele dyskusyjne, monodramy teatralne, koncerty oraz tradycyjnie rozstrzygnięcie konkursów poetyckich, w tym konkursu na debiut poetycki im. Jacka Bierezina.

null

Finałem Pulsu Literatury będzie gala wręczenia Nagrody im. Tuwima w Teatrze Nowym im. Kazimierza Dejmka w Łodzi – 11 grudnia o godz. 18.00. Nagroda przyznawana jest po raz pierwszy nie za całokształt twórczości, ale „żyjącej pisarce lub pisarzowi polskiemu za twórczość literacką o wysokich walorach artystycznych, która w istotny sposób podwyższa poziom świadomości wspólnoty społecznej demokratycznego państwa, przyczyniając się do zrozumienia źródeł i różnic światopoglądowych oraz oferuje wgląd w problemy rzeczywistości społecznej i kulturowej na poziomie jednostek, społeczeństw i narodów”.
W jury nagrody zasiadają: Jarosław Mikołajewski, poeta i reportażysta, tłumacz (przewodniczący jury), Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki (poeta, laureat nagrody Nike), Magdalena Rabizo-Birek prof. Uniw. Rzesz., red. nacz. pisma „Fraza”), Iwona Smolka z Polskiego Radia i prof. Krystyna Pietrych (Interdyscyplinarne Centrum Humanistyczne UŁ).

Ze szczegółowym programem festiwalu można zapoznać się: TUTAJ

źródło: Biuletyn UŁ

——————————————————————————————–

null

——————————————————————————————–

null

——————————————————————————————–

VI Salon Ciekawej Książki

Salon Ciekawej Książki to łódzkie święto literatury, podczas którego miłośnicy czytania mają możliwość zapoznania się z nowościami rynku księgarskiego i zakupu bestsellerów, często w promocyjnych cenach.

null

Wśród wydawnictw, które gościć będą na VI edycji imprezy, znajdują się zarówno te posiadające w ofercie literaturę dziecięcą, jak również skierowaną do dorosłych – piękną, sensacyjną, kryminalną, historyczną, literaturę faktu, beletrystykę i reportaże. Udział w Salonie potwierdziły już: Agora S.A., Wydawnictwo Sonia Draga, Wydawnictwo Znak, Od Deski Do Deski, Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Pamięci Narodowej oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, a także Wydawnictwo Literatura, Zakamarki, Adamada, i wielu innych. Po raz pierwszy na Salonie swoją ofertę zaprezentują: Wydawnictwo Literackie, Grupa Foksal (Buchmann, Wilga, W.A.B.), Czytelnik, MUZA, LTW, Copernicus Center Press, In Rock Music Press, Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie oraz katolickie Wydawnictwo Jedność i W Drodze.

Gratką dla miłośników literatury będzie niewątpliwie udział najpopularniejszych polskich autorów i ludzi kultury. Spotkania autorskie potwierdzili już m.in.: Katarzyna Puzyńska, Joanna Opiat-Bojarska, Karolina Oponowicz, Sylwia Chutnik, Joanna Fabicka, Marek Krajewski, Vincent. V. Severski, Adam Wajrak, Tomasz Sekielski, Wojciech Malajkat, Grzegorz Kalinowski, Arkady Paweł Fiedler, Grzegorz Kasdepke, Mariusz Ziomecki i Robert Drózd.

VI Salon Ciekawej Książki odbędzie się w dniach 18-20 listopada 2016r. w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 282.

Więcej – TUTAJ

źródło: materiały reklamowe organizatora – Międzynarodowych Targów Łódzkich

——————————————————————————————–

Portal czasopism UŁ
otwarte czasopisma Uniwersytetu Łódzkiego

null

Portal czasopism UŁ to narzędzie do prowadzenia procesu redakcyjnego, publikowania i czytelnia.

Nowa platforma usprawnia pracę redakcji, zwiększa widoczność publikowanych tekstów oraz ułatwia dotarcie do czytelników, dzięki:

– sprawnemu zarządzaniu procesem redakcyjnym w modelu open access,

– publikacji na licencjach CC,

– DOI –Digital Object Identifier,

– eksportowi metadanych do baz indeksacyjnych,

– większej widoczności w Google Scholar,

– systemowi antyplagiatowemu CrossCheck,

– różnym wersjom językowym,

– narzędziom dla czytelników.

Zapraszamy na stronę:

www.czasopisma.uni.lodz.pl

——————————————————————————————–

Open Access eBooks JSTOR

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza do zapoznania się z nową kolekcją „Open Access eBooks” na platformie JSTOR. Znajdują się w niej publikacje m.in University of California Press, University of Michigan Press. Zgodnie z dobrymi praktykami publikowania treści naukowych w modelu otwartym każda z monografii jest dostępna na licencji Creative Commons. http://about.jstor.org/open-access?cid=eml_jb_OA_10_2016

Kontakt
Samodzielna Sekcja Bibliografii, Bibliometrii i Sieciowych Zasobów Informacji
42 635-64-76

bibliografia_bibliometria@lib.uni.lodz.pl

źródło – Biuletyn Informacyjny UŁ

——————————————————————————————–

Dostęp testowy do Sage Research Methods

Uniwersytet Łódzki otrzymał możliwość bezpłatnego dostępu do platformy SAGE Research Methods, na której dostępnych jest ponad 1000 książek, materiałów referencyjnych, artykułów z czasopism naukowych, ponad 550 studiów przypadków z rzeczywistych projektów badawczych (SAGE Research Methods Cases), 120 zestawów materiałów dydaktycznych pomagających opanować problemy analizy danych (SAGE Research Methods Datasets) i kolekcja filmów instruktażowych dotyczących metod badawczych, statystyki i interpretacji wyników (SAGE Research Methods Video).

Dostęp testowy trwa do 25 listopada br.

Kontakt
Samodzielna Sekcja Bibliografii, Bibliometrii i Sieciowych Zasobów Informacji
42 635-64-76

bibliografia_bibliometria@lib.uni.lodz.pl

źródło – Biuletyn Informacyjny UŁ

——————————————————————————————–

Nagroda Nobla w dziedzinie literatury dla Dylana!

dylan

——————————————————————————————–

Drugie urodziny naszej Biblioteki

2 urodziny Biblioteki

To już drugie urodziny Biblioteki Wydziału Filologicznego UŁ. Jednocześnie to początek nowego roku akademickiego. Z tych okazji chcielibyśmy serdecznie zaprosić wszystkich nowych studentów Wydziału, ale i naszych dotychczasowych PT Czytelników, do odwiedzenia Biblioteki. Gwarantujemy ciekawy, na bieżąco uzupełniany, profesjonalny księgozbiór, fachowość i miłą obsługę!

——————————————————————————————–

Na Warszawskich Targach Książki

20160519_10385820160519_13024420160519_110251

20160519_13123220160519_14353720160519_143554


Prezentacje przedstawione podczas spotkania organizowanego przez ABE-IPS:

Platforma multimedialna Alexander StreetLink

Nauka na miarę XXI wieku – McGraw-Hill EducationLink

Kolekcje czasopism oraz książek na platformie JSTORLink

——————————————————————————————–

ProQuest Ebook Central gratis do 4 czerwca!

Szanowni Państwo, do 4 czerwca można bezpłatnie korzystać z książek elektronicznych na platformie ProQuest Ebook Central. Kolekcja powstała z połączenia dwóch platform: ebrary oraz EBL i oferuje dostęp do ok. 800 000 tytułów książek z następujących dziedzin: Nauki społeczne, Literatura i językoznawstwo, Nauki ścisłe, Medycyna, Technologia.

Dostęp możliwy jest za pomocą serwera proxy HAN: http://han3.lib.uni.lodz.pl/han/ebrary-ebook-central/, który pozwala na dostęp spoza sieci UŁ. Ponadto każde wejście do bazy wymaga logowania na stronie startowej bazy. Użytkownik musi stworzyć swoje konto z loginem i hasłem, by w pełni skorzystać ze wszystkich funkcji, jak np. półki z książkami, zapisywania artykułów itd.

żródło – BUŁ

——————————————————————————————–

BANER WTK

Warszawskie Targi Książki powstały z inicjatywy grupy polskich wydawców i stołecznej spółki targowej Murator EXPO. Od 2010 roku organizuje je powołana w tym celu spółka Targi Książki, w skład której wchodzą wydawnictwa: BELLONA, BOSZ, Agencja Edytorska EZOP, Jeden Świat, Firma Księgarska Olesiejuk, Poligraf, Oficyna Wydawnicza RYTM, Wydawnictwo Salezjańskie, Sonia Draga, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, ZYSK i S-ka oraz Murator EXPO.

Warszawskie Targi Książki stale się rozwijają dzięki profesjonalnej i efektywnej współpracy rynku wydawniczego z branżą targową w służbie książce i czytelnikom. Organizowane są w maju. Pierwsze trzy edycje odbyły się w Pałacu Kultury i Nauki.

W 2013 roku, z wielkim sukcesem, Targi zadebiutowały na Stadionie Narodowym. Zeszłoroczna, szósta edycja pobiła dotychczasowe rekordy, w wydarzeniu wzięło udział 860 wystawców z 29 krajów, blisko 800 autorów i ponad 72 000 zwiedzających.

źródło – WTK

Wydawnictwo UŁ będzie prezentować swoją ofertę na stoisku nr 75 BC.

——————————————————————————————–

Wydawcy odwiedzają Wydział Filologiczny

169

Od 9 maja (poniedziałek) do 13 maja (piątek) 2016 r. w godz. 10:00-15:30 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Pomorskiej 171/173 (poziom 0) czeka na bibliofilów nie lada atrakcja. „Wydawcy odwiedzają Wydział Filologiczny” to druga odsłona akcji organizowanej przez wydawnictwo Officyna. Wszyscy zainteresowani studenci i pracownicy naukowi będą mogli przez kilka dni kupować na Wydziale Filologicznym książki wydawane przez niszowe wydawnictwa promujące ambitną literaturę, eseistykę i teksty naukowe.

Na zainteresowanych czekają m.in. książki z Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwa Afera, Claroscuro Publishing House, Wydawnictwa Cyklady, Śródmiejskiego Forum Kultury – Domu Literatury, Niszy, Borderland – Pogranicza, Sejny, Wydawnictwa „Od Do”, Officyny, Wydawnictwa słowo/obraz terytoria, Wydawnictwa Wiatr od morza.

——————————————————————————————–

Promocja książki Prawosławni w Łodzi

W czwartek 28 kwietnia 2016 r. w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego będziemy gościć Panią Violettę Wiernicką, która opowie o swojej najnowszej książce Prawosławni w Łodzi.

V. Wiernicka jest pisarką i dziennikarką, której teksty ukazują się w czasopismach, takich jak: „Polityka”, „Newsweek”, „Focus” , „Gazeta Wyborcza” czy „Przegląd Prawosławny”. Interesuje ją historia Rosji i Europy 18-20 w., ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Królestwa Polskiego oraz Imperium Rosyjskiego.

plakatWiernicka

V. Wiernicka jest autorką książki Rosjanie w Polsce. Czas zaborów 1795-1915, za którą otrzymała nominację do nagrody „Najlepsza Książka Historyczna 2015 roku” w kategorii „Okiem Eksperta”. Jest także współautorką kilku publikacji nt. mniejszości rosyjskiej w Polsce, w tym książki zrealizowanej jako projekt z ramienia Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej. Otrzymała nagrodę ambasadora Federacji Rosyjskiej za serię tekstów nt. losów żołnierzy i oficerów rosyjskiej armii cesarskiej w I wojnie światowej.

W wolnym czasie śpiewa w chórze katedralnym parafii p.w. św. Aleksandra Newskiego w Łodzi.

źródło – BUŁ

——————————————————————————————–

Prekursorzy polskiej szekspirologii

Wystawa

——————————————————————————————–

Dostęp testowy do baz

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z kolekcjami Cambridge Companions Online zawierającymi przewodniki po literaturze, kulturze antycznej, filozofii, religii i kulturze współczesnej.

The Cambridge Companions to Literature and Classics
Kolekcja zawiera tysiące wszechstronnych, przystępnie napisanych esejów na temat pisarzy, okresów i gatunków literackich. Przewodniki analizują główne dzieła poszczególnych pisarzy, umieszczając ich twórczość w kontekście literackim i historycznym oraz oceniając ich wpływ na późniejszych pisarzy.

The Cambridge Companions to Philosophy, Religion and Culture
Kolekcja oferuje specjalnie napisane zbiory esejów, które mają służyć jako prace referencyjne dla studentów i pracowników naukowych. Omawia szerokie spektrum tematów i postaci, począwszy od Platona przez Kanta do Habermasa oraz ruchy filozoficzne, takie jak szkockie oświecenie czy idealizm niemiecki.

Dostęp testowy do tych serwisów trwa do 31 maja br.
Korzystać można na UŁ oraz poza siecią UŁ: http://han3.lib.uni.lodz.pl/han/cambridge-companions-onlline/
Dane do logowania są takie same jak do katalogu bibliotecznego.

——————————————————————————————–

Organizatorzy zapraszają…


XXIwr

——————————————————————————————–

Kierunek E-książka

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego wspólnie z Wydawnictwem Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na piąte spotkanie poświęcone tematyce książki elektronicznej, które organizowane jest w ramach trwającego od 6 do 12 marca 2016 r. Międzynarodowego tygodnia czytania e-książek. Spotkania mają wspólny temat – Kierunek e-książka.
W roku bieżącym seminarium odbędzie się pod tytułem Kierunek e-książka. Tekst. Dźwięk. Obraz. Naszym zamierzeniem jest ukazanie jak współcześnie możemy rozumieć książkę elektroniczną oraz jak wiele posiada ona form przekazu. Liczymy, że konferencja podniesie poziom wiedzy o e-czytelnictwie, e-edukacji, e-nauce oraz pozwoli przełamać opory czytelników, studentów, naukowców przed nowymi mediami.

XXIwr

żródło: BUŁ

——————————————————————————————–

XXI wykład rektorski – zaproszenie

Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników, studentów oraz osoby zainteresowane na dwudziesty pierwszy Wykład Rektorski „Mediatizing Hamlet”, który wygłosi Profesor William B. Worthen. Jest to wydarzenie, które Uniwersytet Łódzki organizuje w ramach ogólnoświatowych obchodów 400. rocznicy śmierci Williama Szekspira.

XXIwr

Wykład poświęcony będzie różnorodności mediów, w jakich występuje twórczość Szekspira – od rękopisów i tekstów opublikowanych drukiem, poprzez grę aktorską i film, po media cyfrowe.

W. B. Worthen jest Profesorem Alice Brady Pels na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku, gdzie pełni funkcję kierownika Katedry Teatru oraz Sztuk Performatywnych (Barnard College), oraz współpracuje z Katedrą Literatury Angielskiej. Profesor Worthen jest autorem wielu książek na temat dramatu, teatru i performansu. W 2014 roku, nakładem Cambridge University Press, ukazała się jego najnowsza monografia pt. Shakespeare Performance Studies, w której analizuje relacje między pojęciem tekstu pisanego a jego realizacją sceniczną.

Wykład odbędzie się dnia 10 marca 2016 r. o godzinie 11.00 w Auli Zielonej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Kopcińskiego 8/12 w Łodzi.

——————————————————————————————–

Zapraszamy na wygodne pufy do Czytelni!

DSC_0641a 20160216_101418 20160216_101429

——————————————————————————————–

Jansson i Sienkiewicz w Bibliotece

W ostatnich tygodniach gościły w Bibliotece wystawy poświęcone Henrykowi Sienkiewiczowi oraz Tove Jansson. Poniżej fotograficzna pamiątka z tego wydarzenia.

DSC_0641a DSC_0634a DSC_0638a DSC_0639a DSC_0635a DSC_0631a

——————————————————————————————–

Multiwyszukiwarka BUŁ

Zapraszamy do korzystania z multiwyszukiwarki BUŁ, która pozwala przeszukiwać jednocześnie katalog oraz wszystkie bazy dostępne w BUŁ.

2015-02-23_110247

Multiwyszukiwarka BUŁ

——————————————————————————————–

W sprawie baz danych dostępnych w BUŁ

Z początkiem 2016 roku Biblioteka UŁ wprowadzi zmiany w dostępie do subskrybowanych sieciowych źródeł informacji. Korzystanie z baz danych, serwisów książek i czasopism będzie możliwe jedynie po zalogowaniu do systemu HAN.
Celem takiego rozwiązania jest:

• spopularyzowanie zdalnego dostępu do źródeł online,

• zwiększenie świadomości użytkowników w zakresie różnorodności proponowanych przez UŁ źródeł,

• uzyskanie jednorodnych statystyk wykorzystania stanowiących podstawę do finansowania elektronicznych zasobów kupowanych w UŁ,

• doskonalenie doboru źródeł w oparciu o analizę statystyk,

• zabezpieczenie źródeł przed nieuprawnionym dostępem.

Warunkiem dostępu do zasobów online subskrybowanych przez UŁ jest posiadanie aktualnego konta bibliotecznego. Dane do logowania do systemu bibliotecznego i serwera HAN są takie same. Wszystkich pracowników i studentów, którzy nie posiadają jeszcze konta zapraszamy do BUŁ lub bibliotek zakładowych celem rejestracji.
Prosimy o przekazanie informacji społeczności akademickiej Państwa wydziału.

W razie pytań prosimy o kontakt:
Samodzielna Sekcja Bibliografii,
Bibliometrii i Sieciowych Zasobów Informacji
tel. (48) 42 635 64 76
email: bibliografia_bibliometria@lib.uni.lodz.pl

——————————————————————————————–

Pierwsze urodziny Biblioteki!

Właśnie minął rok od powołania do życia Biblioteki Wydziału Filologicznego UŁ. Wspólnie z naszymi Czytelnikami staraliśmy się, aby była ona jak najbardziej przydatna dla każdego poszukującego wiedzy, a jednocześnie przyjazna. Ten pierwszy rok, z wieloma kłopotami typowymi dla wieku dziecięcego, ale w sumie nie aż tak trudny, uczciliśmy skromną uroczystością z torcikiem (patrz niżej).
U progu nowego roku akademickiego życzymy wszystkim Czytelnikom, zarówno tym doświadczonym, jak i nowym, bezproblemowego korzystania z naszych zbiorów i – mamy nadzieję – również satysfakcji ze współpracy merytorycznej z biblioteką. Ze swej strony służymy pomocą i miłym słowem. Serdecznie zapraszamy!

——————————————————————————————–

Kserokopiarka w Bibliotece

W pomieszczeniu głównym naszej Biblioteki – w Wypożyczalni/Czytelni na I piętrze (1.38) znajduje się kserokopiarka samoobsługowa na karty magnetyczne. Zachęcamy do korzystania z niej! W razie jakichkolwiek problemów, prosimy o skontaktowanie się z dyżurującymi bibliotekarzami.

DSC02186

CENNIK KART MAGNETYCZNYCH

Liczba impulsów/stron i cena karty:
25 – 5,00 zł
50 – 7,50 zł
100 – 14,00 zł
200 – 26,00 zł
500 – 60,00 zł

Karty do nabycia w punkcie ksero (poziom „-1”, obok szatni).

Skrócona Instrukcja Obsługi Kserokopiarki

——————————————————————————————–

Numer telefonu do Wypożyczalni i Czytelni Biblioteki WF to 42 635-69-08

——————————————————————————————–

UWAGA! W Bibliotece są do odebrania pozostawione przez Czytelników pendrive’y.

——————————————————————————————–

Doktorat Honoris Causa UŁ dla Umberto Eco

Z okazji przypadającego w tym roku 70-lecia Uniwersytetu Łódzkiego, uczelnia przyznaje zaszczytny tytuł doktora honoris causa włoskiemu pisarzowi, filozofowi i językoznawcy Umberto Eco – autorowi wielu książek, takich jak Imię róży, Cmentarz w Pradze czy Baudolino oraz esejów i traktatów filozoficzno-naukowych: Dzieło otwarte, Szaleństwo katalogowania, Historia piękna/brzydoty czy Superman w literaturze masowej.

——————————————————————————————–

Nowe czasopismo – KaPITOL

Ukazał się pierwszy numer czasopisma współtworzonego przez studentów Wydziału Filologicznego UŁ. Nosi tytuł KaPITOL i jest także dostępne w Czytelni naszej Biblioteki.

kapitol

Ze wstępu do inauguracyjnego numeru:

Czytelniku miły!

(…) Oddajemy w Twoje ręce pierwszy numer kwartalnika KapITOL, nazwanego tak na cześć Wzgórza Kapitolińskiego, u stóp którego znajdowało się słynne Forum Romanum. (…) Tytuł KaPITOL jest w naszej intencji nazwą o podwójnym znaczeniu. Zapowiada nie tylko osławione (sit venia verbo) „pitolenie” filologów, czyli swobodną gawędę o wszystkim, co tylko przyjdzie do głowy, lecz zarazem również górny bieg ambitnych myśli rodzących się w naszych młodych głowach.

Chcemy, by ta właśnie gazetka stała się miejscem, w którym – jak w Rzymie – krzyżować się będą wszystkie kręte ścieżki młodych humanistów. Redakcja KaPITOL-u wyznaje zasadę, że każdy głos jest cenny i wart wysłuchania. (…)

Międzywydziałowy charakter naszej gazetki ma na celu wzajemne zbliżenie i zacieśnienie współpracy pomiędzy różnego rodzaju kołami, stowarzyszeniami i grupami. Liczymy na wiele wspólnych projektów i chcemy być zawsze tam, gdzie dzieje się coś ciekawego.

Niech nowy wyniosły budynek, w którym wspólnie przebywamy, stanie się rzeczywistym KAPITOLEM całej łódzkiej Alma Mater – miejscem, gdzie w podziwie dla kapitolińskiej chwały nauki przeżyjemy niepowtarzalne chwile naszych studiów.

——————————————————————————————–