logo

Skrócona Instrukcja Obsługi Kserokopiarki

Korzystanie z kopiarek samoobsługowych możliwe jest przy użyciu karty magnetycznej, którą kupisz w punkcie ksero (poziom -1. obok szatni)

1. Wprowadź kartę do czytnika paskiem magnetycznym w dół. Na wyświetlaczu czytnika pojawi się ilość kopii możliwych do wykonania, a na wyświetlaczu kopiarki komunikat: GOTOWA DO KOPIOWANIA (READY TO COPY).

2. Naciśnij pomarańczowy przycisk AUTO a następnie przycisk MEMORY na panelu kopiarki.

3. Dołóż swój oryginał do wzornika na klapie kopiarki aby wybrać odpowiedni program, który umożliwi Ci dopasowanie (zmniejszenie lub zwiększenie) twojego oryginału do formatu papieru obsługiwanego przez kopiarkę.

4. Odczytaj wartość cyfrową przy liniach znajdujących się najbliżej oryginału. To numer programu, który pozwoli Ci na poprawne skopiowanie twojego oryginału.

5. Wybierz powyższy numer programu (np. 3) i potwierdź go wybierając OK.

6. Ułóż oryginał na szybie kopiarki drukiem w dół i dosuń go do lewego górnego rogu. NIE ZAMYKAJ KLAPY !!!

7. Naciśnij przycisk START.

8. Nie podnoś oryginału dopóki światło skanera nie przejdzie DWA RAZY !!! Kopia zostanie wykonana.

9. Po skończonej pracy wyjmij kartę naciskając zielony przycisk ze strzałką na czytniku.

– Kopiarka standardowo wykonuje kopie jednostronne.

– Aby wykonać kopię dwustronną, należy ustawić wszystkie parametry kopiarki zgodnie z powyższą instrukcją, z tym, że przed uruchomieniem skanera (tj. przed wciśnięciem przycisku START), należy na panelu kopiarki wcisnąć przycisk 1 ► 2. W tym momencie na panelu automatycznie w prawym dolnym rogu podświetli się przycisk ZAPAMIĘTAJ (STORE), a w górnym lewym rogu komunikat: NACIŚNIJ START ABY SKANOWAĆ ORYGINAŁY (PRESS START TO SCAN ORYGINALS). Przy takich ustawieniach kopiarka skanuje do pamięci wewnętrznej.

– Po zeskanowaniu oryginałów, aby wydrukować to co zostało zapisane w pamięci kopiarki należy ponownie nacisnąć przycisk ZAPAMIĘTAJ (STORE) a następnie nacisnąć przycisk START. Uważaj, żeby pozostawić co najmniej 50% wolnej pamięci wewnętrznej, ponieważ przekroczenie tej wartości może spowodować, że wydruk się nie powiedzie.

– Korzystając z klawiatury numerycznej, możesz wybrać ilość kopii danego oryginału jaka zostanie wykonana w jednym cyklu.

– Jeśli chcesz przerwać wydruk naciśnij przycisk STOP, a następnie wybierz komunikat WYJŚCIE (EXIT).

– Jeśli pomyliłeś (łaś) się w wyborze ilości kopii naciśnij przycisk C. Pozostałe ustawienia nie ulegną zmianie.

– Jeśli po skończonej pracy lub na skutek pomyłki, chcesz powrócić do ustawień początkowych naciśnij przycisk AUTO. Ta funkcja w trakcie kopiowania jest nieaktywna.

UWAGA!!!

I. Nie podnoś oryginału dopóki światło skanera nie przejdzie dwa razy.

II. Kopiowanie z programów jest możliwe tylko przy otwartej klapie – nie zamykaj klapy.

III. Nie naciskaj niepotrzebnych przycisków, nie wchodź w nieznane Ci funkcje kopiarki.

IV. W razie pomyłki zastosuj jedno z poniższych rozwiązań:

– naciśnij przycisk AUTO (pomarańczowy) – kopiarka wraca do ustawień początkowych – należy ponownie powtórzyć całą procedurę począwszy od punktu 2 instrukcji;

– naciśnij przycisk STOP a następnie wybierz komendę WYJŚCIE (EXIT) – ustawienia kopiarki pozostają bez zmian;

– naciśnij przycisk C (dotyczy błędnego wyboru ilości kopii) – ustawienia kopiarki pozostają bez zmian;

– wciśnij ponownie ten sam przycisk (raz lub dwa razy).

V. Jeżeli uważasz, że kopia jest za ciemna lub za jasna ustaw kontrast na panelu dotykowym (ciemniej / jaśniej).

VI. Jeżeli ucięło Ci kawałek tekstu lub tekst jest za mały oznacza to, że źle dopasowałeś format (wybrałeś zły numer programu). Wybierz inny program.

VII. Jeżeli skończy Ci się papier w szufladzie kopiarki otwórz szufladę i dołóż go. Zrób to delikatnie. Jeśli tego nie potrafisz skontaktuj się z dyżurującym bibliotekarzem.

VIII. Jeśli zatnie Ci się papier, nie usuwaj go samodzielnie, tylko skontaktuj się z dyżurującym bibliotekarzem.

IX. Kopiarka jest urządzeniem podatnym na uszkodzenia, dlatego obchodź się z nią ostrożnie, ze szczególnym uwzględnieniem panelu dotykowego oraz szyby, nie używaj żadnych ostrych narzędzi, nie dociskaj zbyt mocno książek do szyby.

X. Za wyrządzone szkody klient odpowiada materialnie (obiekt jest monitorowany).